Shadow

Plany inwestycyjne Gminy Mieleszyn

O planach inwestycyjnych w Gminie Mieleszyn w 2018 roku z Januszem Kamińskim, wójtem Mieleszyna rozmawia Renata Pałucka.
*Która z zaplanowanych inwestycji w tym roku jest tą priorytetową?*
– Najważniejszą, priorytetową inwestycją w naszej gminie w 2018 roku jest kontynuacja budowy sieci gazowej w Mieleszynie. Pierwszy etap tego zadania był realizowany w 2017 roku, drugi etap polegający na rozprowadzeniu sieci gazowej po Mieleszynie ma zakończyć się 15 maja bieżącego roku. Wartość tej inwestycji to około 700 tys. złotych. Etap ten polega na tym, że zgodnie z umową z Polską Spółką Gazowniczą, oddział w Poznaniu, gmina musi z własnych środków rozprowadzić sieć po całej miejscowości, natomiast po zakończeniu tej inwestycji spółka gazownicza odkupi od nas tę sieć za ustaloną kwotę. Uważam, że po oddaniu do użytku sieci gazowej, w pierwszej kolejności, co powinniśmy zrobić to podłączyć do niej obiekty użyteczności publicznej. Myślę tutaj o Szkole Podstawowej w Karniszewie, która obecnie jest opalana olejem, czy o Szkole Podstawowej w Mieleszynie, która jest opalana gazem ze zbiorników. Kolejny budynek to siedziba naszego urzędu oraz inneobiekty użyteczności publicznej.
*- Gmina chce zainwestować także w kanalizację. *
– Tak. Chcemy i zabiegamy usilnie, aby takie zadanie zrealizować. Wpisaliśmy do budżetu budowę sieci kanalizacyjnej z Popowa Podleśnego do Mielna. Mielno to jest trzecia pod względem liczby mieszkańców miejscowość naszej gminy. Czynimy zabiegi i starania w Urzędzie Marszałkowskim o pozyskanie środków na ten cel, jak i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie złożyliśmy wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie tego zadania. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1 600 000 zł. Chcemy tę budowę realizować dwuetapowo. Realizacja inwestycji rozpoczęłaby się w roku 2018, natomiast zakończyła w 2019.
*- W projekcie budżetu na 2018 rok znalazły się również inwestycje, nazwijmy to sportowo-oświatowe. *
– W tym roku będą budowane dwa boiska wielofunkcyjnie, w Łopiennie i Karniszewie.Boiska będą zlokalizowane przy szkołach podstawowych, dzięki czemu będzie mogła z nich korzystać młodzież szkolna. To zadanie będzie dofinansowane z unijnego programu Ochrony Obszarów Wiejskich, poprzez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” w Łubowie. Ten wniosek został pozytywnie oceniony przez grupę projektową LGD „Trakt Piastów” i przez urząd marszałkowski. Z panią skarbnik podpisaliśmy już umowę na realizację właśnie tych zadań w roku bieżącym. Wartość kosztorysowa jednego boiska to jest kwota około 300 tys. złotych, z tego dofinansowanie wynosić będzie 66 procent. Będą to boiska z poliuretanu do siatkówki, koszykówki, tenisa. Z czysto oświatowych inwestycji planujemy odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej w Mieleszynie, kontynuowanie wymiany okien w szkole w Karniszewie. Takim zadaniem, nad którym usilnie myślimy, jest adaptacja parterowych pomieszczeń Domu Kultury w Mieleszynie na przedszkole. W tej chwili jest robiony projekt techniczny takiego przedsięwzięcia, sporządzamy kosztorys. W tym roku zapisaliśmy na ten cel tylko 100 tys. zł, ale czynimy starania, aby pozyskać na niego środki zewnętrze. Taki zabieg jest konieczny, ponieważ obecne przedszkole w Mieleszynie znajduje się w starym, zabytkowymbudynku i aby go dostosować do współczesnych wymogów i standardów, gmina musiałaby wydać bardzo duże środki. Natomiast przystosowanie parteru DK na ten cel jest bardziej ekonomiczne.
*- Inwestycje drogowe to chyba najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców każdej z gmin.*
– Na inwestycje związane z drogami gruntowymi mamy zawsze zapisane kilkadziesiąt tysięcy złotych, głównie na równanie i utwardzanie ich kamieniem. W tym roku staramy się także o środki zewnętrzne na budowę trzech odcinków dróg na terenie naszej gminy. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i staramy się o środki w ramach Funduszu Budowy Dróg Dojazdowych do rolników, w budżecie zapisaliśmy budowę jednego, kilometrowego odcinka drogi gruntowej z Mielna do Dziadkówka, 300 m drogi w Świątnikach Wielkich i 400 m drogi w Łopiennie.
*- Gmina Mieleszyn od lat prowadzi inwestycje w ramach funduszy sołeckich.*
– Tak. Mamy wpisanych także w obecnym budżecie wiele zadań w ramach funduszu sołeckiego. W tym roku z funduszu będzie realizowanych wiele nowych chodników w poszczególnych sołectwach. Doposażone zostaną świetlice wiejskie, place zabaw. Chcemy, aby z roku na rok wszystkim w naszej gminie żyło się coraz lepiej.