Shadow

Po latach starań Września ma swoją publiczną szkołę muzyczną I stopnia. Niebawem rusza nabór

Przynajmniej od dwóch lat trwały zabiegi formalne mające na celu uzyskanie zgody z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie we Wrześni publicznej szkoły artystycznej. Jednak same pomysły lokalnego środowiska na utworzenie takiej placówki pojawiały się sukcesywnie już wiele lat wcześniej. W końcu pozytywna decyzja w ministerstwie zapadła, budynek i wyposażenie już są, a niebawem rusza nabór, który już wiadomo – zakończy się sukcesem, gdyż ilość chętnych przewyższa ilość dostępnych miejsc.
Wszystko jest już gotowe. Budynek, wyposażenie, projekt statutu, kadra oraz środki finansowe. Potrzeba jeszcze tylko formalnego podpisu ministra i Rada Powiatu Wrzesińskiego, która będzie prowadzić publiczną szkołę muzyczną, będzie mogła przegłosować niezbędne uchwały tworzące nową jednostkę powiatową. To szczęśliwy finał kilkuletnich starań o uzyskanie niezbędnych pozwoleń, by dzieci chcące kształcić się artystycznie w szkole publicznej, nie musiały dojeżdżać do Gniezna czy Słupcy, które takie placówki posiadają.
Od 1 września do szkoły, która siedzibę będzie mieć przy ul. Leśnej 10, zaczną uczęszczać 6-latki. – Początkiem działań była inicjatywa rodziców – przypomina Anna Szymczak ze Starostwa Powiatowego. – W maju 2017 roku do sekretarz powiatu Bożeny Nowackiej prowadzącej wówczas zadania oświaty powiatowej zwróciła się Anna Długosz, przedstawicielka grupy rodziców kształcących swoje dzieci w różnych ośrodkach muzycznych z pytaniem, czy powiat mógłby otworzyć i prowadzić publiczną szkołę muzyczną. Argumentowała swój wniosek dużym zainteresowaniem rodziców, a także nauczycieli, którzy deklarowali wolę nauki i pracy w artystycznej placówce publicznej – dodaje.
Te deklaracje były promesą dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, że pomysł ma szanse realizacji, ale potrzeba przekonać do niego jeszcze ministerstwo, które może taką szkołę utworzyć i przekazać jej prowadzenie Powiatowi Wrzesińskiemu. Tu zaczęły się trudne do pokonania schody. – Po pięciu miesiącach, w czerwcu 2018, ku wielkiemu zdziwieniu i rozczarowaniu powiatu, otrzymał on decyzję negatywną. W uzasadnieniu dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MKiDzN argumentowała, że sieć publicznych szkół muzycznych w najbliższej okolicy Wrześni zapewnia w stopniu wystarczającym potrzeby społeczności lokalnej w zakresie edukacji muzycznej. Rodzice uczniów, którzy stale dopytywali o decyzję ministra, także nie ukrywali rozczarowania, wyrażali nadzieję, że to nie koniec starań powiatu o powołanie publicznej szkoły muzycznej. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził wolę ponowienia wniosku do ministra kultury – wspomina ten czas A. Szymczak.
Rozpoczęły się kolejne wnioski do ministerstwa, które uparcie argumentowało, że bliskość szkół artystycznych w Gnieźnie i Słupcy w pełni zaspokaja potrzeby wrześnian. W tych szkołach uczy się 12 mieszkańców powiatu wrzesińskiego, a wolę posłania dzieci do nowo utworzonej szkoły we Wrześni zadeklarowało aż ponad 300 rodziców. Do negocjacji włączyło się stowarzyszenie Projekt Września, które osobiście udało się wraz z Lilianą Kuczy, pedagog ze szkoły „Allegro”, do ministerstwa, by na miejscu wyjaśnić urzędnikom wagę i potrzebę utworzenia takiej placówki w powiecie. Chwilę później ministerstwo telefonicznie poinformowało, że minister się zgadza. Teraz czas na formalności. Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni zaproponuje dzieciom i młodzieży w wieku 6-16 lat kształcenie artystyczne w dwóch cyklach: cykl czteroletni – dla dzieci starszych i młodzieży oraz cykl sześcioletni – dla dzieci młodszych. Szkoła planuje kształcić w następujących specjalnościach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, perkusja. ALEKSANDER KARWOWSKI