Shadow

Po raz trzeci ogłoszony przetarg na remont dworca w Trzemesznie

Jak dotychczas fiaskiem zakończyły się zapowiedzi PKP odnośnie remontu dworca kolejowego w Trzemesznie. Taka zapowiedź ze strony PKP po raz pierwszy padła w 2017 roku; być może trzeci ogłoszony przetarg na prace budowlane okaże się szczęśliwy.
PKP SA ogłosiły przetarg na remont i przebudowę trzech zabytkowych dworców – Złotniki Kujawskie, Trzemeszno i Mogilno. Prace, w wyniku których zabytkowe obiekty odzyskają dawny blask mają według PKP zająć nieco ponad rok. Pierwsze podejście do jego rozstrzygnięcia na początku ubiegłego roku nie udało się. Przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, że najtańsza z czterech ofert przekraczała szacunkową wartość środków przeznaczonych na tę inwestycję. Postępowanie przetargowe ogłoszono po raz drugi. Rozstrzygnięcie nastąpiło latem 2019 roku. Do przetargu na remont trzemeszeńskiego dworca wpłynęły cztery oferty. Również i w tym przypadku wszystkie oferty były powyżej budżetu PKP na remont dworca w Trzemesznie, który określono na 7,8 mln zł brutto. Mimo długich negocjacji do podpisania umowy także nie doszło. Niedawno PKP SA ogłosiły kolejny przetarg na przebudowę trzemeszeńskiego dworca. Oferty można składać do 28 maja.
Trzemeszno leży przy linii kolejowej nr 353 relacji Poznań Wschód – Dziarnowo. Dworzec z 1872 r. jest objęty ochroną konserwatorską. Zaplanowano tutaj całkowitą wymianę stropów, wykonanie nowych ścian nośnych, powiększenie otworów drzwiowych z nadprożami, remont elewacji. Wtórna dobudówka dworca od strony wschodniej zostanie wyburzona. Przebudowany zostanie układ wnętrz. Na parterze znajdą się hol, pełniący funkcję poczekalni, kasy, toalety oraz lokale komercyjne. Również na piętrze zaplanowano lokal komercyjny zamiast mieszkań. Przewidziano zniwelowanie poziomu terenu i wyrównanie z poziomem posadzki parteru, remont nawierzchni i zagospodarowanie zieleni. Na realizację poszczególnych zadań przeznaczono 64 tygodnie. Na czas prac w poszczególnych lokalizacjach mają powstać kontenerowe dworce tymczasowe. (kar)