Shadow

Podpisanie porozumienia na rzecz osób wykluczonych społecznie

Prezydent Gniezna Tomasz Budasz oraz prezes Fundacji „Dobro się Niesie” Maciej Białka, prowadzącej gnieźnieńskie Schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, podpisali porozumienie o współpracy na rzecz integracji społecznej z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Współpraca obejmie zwiększenie usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Fundację „Dobro się Niesie” na rzecz osób wykluczonych społecznie, a także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji usług społecznych, m.in. w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Porozumienie pozwoli jeszcze lepiej działać dla dobra mieszkańców gnieźnieńskich schronisk. (inf. prasowa)