Shadow

Podpisanie umowy na przebudowę drogi

W piątek 3 lipca, Gmina Kłecko zawarła umowę na przebudowę drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice. Wykonawcą zadania został wybrana firma Kowalski Budownictwo ze Żnina.
Pierwsze prace drogowe, które powinny rozpocząć się pod koniec sierpnia, dotyczyć będą odcinka o długości 994 m (od drogi powiatowej do terenu rekreacyjno – sportowego). W ramach projektowanej przebudowy drogi wykonane zostanie poszerzenie jezdni do szerokości 4,5 metra, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 metrów, odtworzenie rowu przydrożnego oraz wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji prywatnych i na grunty rolne. Mieszkańcy Bojanic, po zrealizowanej przebudowie zyskają bezpieczne przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym oraz peron dla autobusu szkolnego. Kosz realizacji zadania został ustalony na kwotę 736 032 złote. Połowę wartości zadania pokryją środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość prac winna zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2020 r. (ojw)