Shadow

Podpisano umowę na budowę obiektu szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym

We wtorek, 8 czerwca w Urzędzie Gminy Gniezno wójt Maria Suplicka podpisała umowę z Robertem Kaczorem reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlane HENBUD sp. z o.o. Sp. k. z Kłecka na realizację zadania inwestycyjnego, czyli obiektu szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie dotyczy w pierwszym etapie zaprojektowania budynku według programu funkcjonalno-użytkowego będącego podstawą złożenia oferty przetargowej, a następnie jego budowę. Lokalizacja inwestycji to działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej w Jankowie Dolnym. Obiekt będzie posiadał część szkolną – 4 sale lekcyjne dla około stu uczniów klas 1-3 oraz część przedszkolną – 4 sale także dla około stu przedszkolaków, a także kuchnię z jadalnią, zapleczem i pomieszczeniami technicznymi. Obiekt zostanie zaprojektowany tak, aby funkcja szkoły oraz przedszkola stanowiły oddzielne skrzydła z oddzielnymi wejściami. Pierwszy etap dotyczący prac projektowych i przewidziany jest na 100 dni od dnia podpisania umowy. (obk)