Shadow

Podpisano umowę z wykonawcą


Dla władz samorządowych, ale w istocie dla wszystkich mieszkańców gminy Czerniejewo, to kolejny ważny krok zmierzający w kierunku wybudowania hali widowiskowo – sportowej „z prawdziwego zdarzenia”. Trzeciego marca Tadeusz Szymanek, burmistrzMiasta i Gminy Czerniejewo podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.
O tym, że wykonawca tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców gminy Czerniejewo inwestycji został wyłoniony, informowaliśmy przed dwoma tygodniami. Przypomnijmy, w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor z Kłecka. – Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów – 289,89. Oceny oferty dokonało 3 członków komisji przetargowej przy zastosowaniu kryteriów opisanych w SIWZ: cena – 60%, gwarancja – 30%, doświadczenie kierownika budowy – 10%. Zaproponowana przez wykonawcę cena mieści się w budżecie zamawiającego przeznaczonym na realizację zadania, wykonawca zaproponował maksymalny okres gwarancji oraz wykazał się doświadczeniem – napisano w uzasadnieniu wyboru. Kwota zaplanowana na realizację inwestycji to 9 milionów złotych, Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor z Kłecka zaproponowało cenę brutto: 8 998 329,02 zł.
Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Tadeusza Szymanka umowa z wyłonionym wykonawcą została podpisana 3 marca. W połowie marca wykonawca winien przedstawić harmonogram budowy (na 2 lata), następnie może rozpocząć realizację inwestycji, czyli – mówić kolokwialnie – „wejść na budowę”. Realizacja prac zgodnie z zawartą umową winna zakończyć się do 30 czerwca 2019 roku.
W myśl przygotowanego projektu obiekt będący przedmiotem inwestycji to budynek hali widowiskowo-sportowej połączony z istniejącym budynkiem szkoły parterowym łącznikiem i tworzący razem z nim kompleks budynków. W hali miałyby się znajdować: pełnowymiarowa sala sportowa, sala do squasha, siłownia, sauna, salka fitness, salka konferencyjna, pokój pierwszej pomocy, pokój nauczycieli i trenerów, kawiarenka z bufetem, portiernia, magazyny na sprzęt, szatnie, umywalnie, toalety oraz pomieszczenia porządkowe. Dodatkowo przy hali miałaby powstać bieżnia. W części dla kibiców (trybuny) przewidziano 260 miejsc siedzących; ilość przewidzianych miejsc parkingowych przed halą wynosi 76 dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów.
KINGA STRZELEC
Fot. UMiG w Czerniejewie