Shadow

Podstrefa SSE w Łubowie z pierwszym inwestorem

W piątek, 3 sierpnia w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w Poznaniu odbył się pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, położonych na terenie gminy Łubowo, wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z jakim wynikiem?
**/Chodzi o tereny inwestycyjne w okolicach Fałkowa, gdzie utworzona została podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” o powierzchni prawie 125 hektarów (gruntów Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu), z możliwością poszerzenia tej strefy o grunty prywatne nawet o 300 hektarów. – Grunty są dobrze skomunikowane, leżą przy Węźle Łubowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i drogi krajowej nr 92. Dodatkowo już w 2005 roku wprowadziliśmy do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego możliwość wybudowania bocznicy kolejowej w tym miejscu, przy torach kolejowych, które łączą Poznań z Gnieznem. Kolejny atutem jest to, że są to grunty V i VI klasy, czyli potencjalni inwestorzy nie będą musieli ponosić bardzo wysokich kosztów odrolnienia. Co bardzo ważne, przy tworzonej podstrefie znajduje się główny punkt zasilający, czyli urządzenie, które może dostarczać potężną ilość elektrycznej energii – wymienia Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo. /Przypomnijmy, /działania zmierzające do utworzenia na terenie gminy Łubowo podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej trwały dość długo, bowiem prawie ćwierć wieku. Przed około sześciu laty uległy one znacznej intensyfikacji; trwały rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a na obradach sesyjnych Rady Gminy Łubowo zaczęły pojawiać się stosowne uchwały. Samorząd rozpoczął także poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania gospodarczego przedsięwzięcia. Obok załatwiania spraw formalnych, szukano również środków finansowych na przygotowanie inwestycji. Ogromną szansę upatrywano m.in. w projekcie OSI (Obszary Strategicznej Interwencji), w ramach którego pozyskano /12 097 159,39 zł (netto). Łączna wartość projektu wyniosła 17 milionów złotych; środki te /przeznaczone zostały m.in. na budowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kompletnego systemu odwodnienia, systemu dróg wewnątrz strefy wraz z parkingami i oświetleniem, przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski. Co ważne, przygotowana została tylko część trenów, należących do podstrefy. – Realizujemy pierwszy etap, czyli 36 hektarów. Mamy porozumienie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, że po zainwestowaniu na tych terenach będzie możliwość dalszego poszerzania terenów strefy – informował włodarz Łubowa pod koniec 2017 roku, wówczas zdradzał też, że zainteresowanie terenami inwestycyjnymi na terenie gminy Łubowo już wykazywały duże firmy, związane m.in. z technologią i produkcją. /Dziś z pewnością wszyscy jesteśmy świadkiem historycznego momentu. Prawie 25 lat temu pojawił się pomysł na utworzenie terenów inwestycyjnych; w piątek, 3 sierpnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który jest właścicielem tych terenów, przeprowadził pierwszy przetarg na zbycie sześciu nieruchomości. Okazuje się, że jedna z oferowanych działek została sprzedana: zainteresowanie zyskała nieruchomość o powierzchni 3,1388 ha. Być może chciałoby się więcej, jednak włodarz Łubowa nie ukrywa radości i przyznaje, że ma nadzieję, na więcej. – Od czegoś trzeba zacząć. Nie da się od razu wszystkiego sprzedać, tym bardziej że jest okres wakacyjny, który z pewnością też ma jakiś wpływ na te rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że to jest początek dobrej passy. Martwiłbym się, gdybyśmy nic nie sprzedali. Jest inwestor, który zdecydował się nabyć jedną działkę i chce na niej wybudować firmę. To cieszy – mówi Andrzej Łozowski. Tymczasem KOWR już planuje ogłoszenie kolejnego przetargu – ten odbędzie się prawdopodobnie już w połowie września. KINGA STRZELEC