Shadow

Podsumowanie konkursu projektowego


*We wtorek, 21 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury ogłoszono wyniki konkursu na „Koncepcję Zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna”. Wpłynęło ponad 50 prac konkursowych, które oceniało jury pod przewodnictwem prof. Roberta Asta złożone z ekspertów i przedstawicieli Miasta Gniezna. ***
Najlepszą pracę przygotowali Marta Sowińska i Łukasz Gąska zdobywając tym samym nagrodę 2500 zł. Drugie miejsce zajęła koncepcja Marty Ciszyńskiej oraz Dominiki Górskiej, a trzecie wizualizacja Michaliny Zalewskiej. Wyróżnienia powędrowały do dwóch zespołów: Weroniki Kurdziałek oraz Mateusza Słobody, a także Michała Gawrona, Kamila Głowackiego oraz Jerzego Hyjka. Specjalne wyróżniania Prezydenta Miasta Gniezna otrzymały koncepcje: Miłosza Płachetki i Hanny Smulczyńskiej, Alicji Grabackiej oraz Lucyny Kusiak i Elżbiety Lechowskiej. Podczas przygotowania koncepcji należało wziąć pod uwagę zapisy w dokumentach planistycznych, a same projekty miały być alternatywą dla funkcji terenów w centrum miasta. Celem konkursu miało być wypracowanie optymalnej koncepcji zagospodarowania struktur przestrzennych i nadania nowej funkcji Dolinie Pojednania oraz terenowi położonemu u zbiegu ul. Chrobrego i Łubieńskiego. (obk)