Shadow

Podsumowanie obchodów 100 – lecia wolności w gminie Czerniejewo

W niedzielę, 6 stycznia w Pawłowie odbyła się wyjątkowa uroczystość: dokonano odsłonięcia „niepodległościowego” muralu, który w ostatnim czasie powstał na Wiejskim Domu Kultury. Tym wydarzeniem oficjalnie zwieńczono obchody setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które w gminie Czerniejewo trwały cały rok.
W gminie Czerniejewo uroczystości związane z setną rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwały cały rok. Tutaj w przygotowanie obchodów włączyli się niemal wszyscy, począwszy od władz samorządowych, poprzez placówki oświatowe i kulturalne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje, kończąc na indywidualnych osobach – mieszkańcach, którzy również zapragnęli uczcić obydwie wyjątkowe rocznice. Wspólne świętowanie rozpoczęto już w styczniu 2018 roku – wówczas w Pawłowie do użytku mieszkańców oddany został skwer im. kpt. Pawła Cymsa, urodzonego właśnie w Pawłowie jednego z dowódców powstania wielkopolskiego. Od tego momentu na terenie całej gminy odbywały się spotkania i wydarzenia, w których pojawiał się akcent „100 – lecia”. Były to m.in. koncerty i warsztaty tematyczne, rajdy (piesze, rowerowe, samochodowe) i turnieje (szachowe i piłkarskie), apele i różnego rodzaju konkursy. Kulminacja obchodów nastąpiła w listopadzie przy okazji świętowania Narodowego Dnia Niepodległości. W grudniu setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego uczczono uroczystym przejściem na cmentarz w Czerniejewie, gdzie przy zbiorowej mogile Powstańców Wielkopolskich zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. W niedzielę, 6 stycznia w Pawłowie – w miejscu gdzie rozpoczęto wspólne świętowanie – odbyła się uroczystość, będąca swoistym zwieńczeniem rocznych obchodów. Rozpoczęto wspólną modlitwą w kościele pw. św. Marcina, której przewodniczył ks. Mariusz Wieczorkiewicz. Następnie uroczysty pochód, prowadzony przez poczty sztandarowe przeszedł przed Wiejski Dom Kultury, tu dokonano uroczystego odsłonięcia „niepodległościowego” muralu, który ozdobił frontową ścianę budynku. – Pomysłodawcą tworzenia murali o tematyce niepodległościowej był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który ogłosił konkurs na najciekawszy projekt inspirowany 100. rocznicą odzyskania niepodległości i 100. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego. Projekt naszego muralu wykonał Mariusz Brodowski (pseudonim artystyczny – mgr mors), który tworzył koncepcjępod czujnym okiem mieszkańców Pawłowa, głównie Sławomira Zakrzewskiego, a także Krzysztofa Modrzejewskiego i burmistrza Tadeusza Szymanka. Obraz muralu podkreśla aktywny, pełen ruchu przebieg walk na frontach powstańczych. Postacie ubrane są w niemieckie mundury i posiadają pruskie uzbrojenie, żołnierze nie noszą hełmów tylko wojskowe czapki dokładnie tak, jak w czasie powstania. Widoczne, tak jak 100 lat temu, są biało-czerwone opaski i rozety. W tyle muralu trzech strzelców stosuje klasyczną metodę ognia zaporowego, a żołnierz z pierwszego planu biegnie. Widać młodego człowieka, skupionego na wykonaniu zadania i lekko zmęczonego. Nieco zaskakujący jest motyw bociana – symbol wolności, którą dali nam w darze powstańcy wielkopolscy. Całości obrazu dopełnia orzeł powstańczy, z daleka widoczny, zresztą tak jak cały mural, ma wyraźnie wskazywać na zryw sprzed 100 lat – informowała Żaneta Modrzejewska, koordynator projektu. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 10 tys. złotych, całkowity koszt zadania wyniósł 12 tys. zł. Chwilę po odsłonięciu muralu dokonano także zapalenia zniczy i złożenia wiązanek kwiatów przy tablicy upamiętniającej kpt. Pawła Cymsa, zlokalizowanej na pobliskim skwerze. Dalsza część uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie zgromadzeni mogli m.in.zobaczyć program artystyczny, w przygotowanie którego zaangażowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie i Chór Żydowianie. Po tym burmistrz Tadeusz Szymanek z pomocą prezentacji multimedialnej przybliżył zgromadzonym wszystkie wydarzenia, które odbywały się w minionym roku, wpisujące się w obchody obydwu wyjątkowych rocznic. – Kiedy rok temu się tutaj spotykaliśmy, na otwarciu skweru im. kpt. Pawła Cymsa, założyliśmy sobie, że to będzie rok wyjątkowy i myślę, że przez to wszystko co się wydarzyło, zarówno w kraju jak i w naszej małej gminie, udało nam się tego dokonać. To, co się w mijającym roku działo, jest tylko dowodem na to, że jesteśmy Polakami i że ten patriotyzm coraz bardziej drzemie w każdym z nas – mówił burmistrz Tadeusz Szymanek, dziękując wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowanych z okazji rocznic wydarzeniach. Wśród zaproszonych gości na uroczystości obecna była córka Powstańca Wielkopolskiego śp. Edwarda Buczkowskiego – mieszkańca miejscowości Nidom, której włodarz gminy w sposób szczególny podziękował za przybycie i udział w uroczystości, przekazując książkę Janusza Karwata pt. „Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa historycznych dokumentów, pokaz rekonstruktorów historycznych z GRH Dragoner i poczęstunek.
KINGA STRZELEC