Shadow

Podsumowano działalność Bractwa Kurkowego

W sobotę, 21 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Światowid w Małachowie Szemborowice Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie na walnym zebraniu podsumowało kolejny, siódmy rok, swojej działalności.
Obrady rozpoczął hetman Bogusław Mołodecki witając Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, Piotra Jóźwika, przewodniczącego Rady Miejskiej Witkowa oraz licznie zgromadzonych członków Bractwa Kurkowego. Po wprowadzeniu sztandaru przyjęto w poczet Bractwa kolejnego członka, Janusza Wąsowskiego. W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w 2017 roku oraz zaplanowano zadania do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem dalszego szkolenia strzeleckiego młodzieży oraz obchodów 100. rocznicy Niepodległości Polski, a także 655. rocznicy wzmianki o Witkowie, które w tym roku przypadają. Burmistrz Marian Gadziński podziękował za działania bractwa na rzecz lokalnej społeczności oraz przekazał dwie nowo zakupione peleryny. (es)