Shadow

Podziękowali za plony w Gorzykowie

Dożynkowe święto, to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań; Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. To jednak czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy upiec chleb i sprawiedliwie go podzielić – powiedział między innymi Marian Marciniak, sołtys Gorzykowa, gmina Witkowo, 19 sierpnia podczas tegoroczne święta plonów kilku wsi: Odrowąża, Karsewa, Mierzewa, Czajek i Gorzykowa.
Tradycyjnie świętowanie rozpoczęła msza św. w intencji rolników odprawiona przez ks. Sławomira Zadłużnego, proboszcza gorzykowskiej parafii. Starostami tegorocznych dożynek byli: Ewa Jastrzębska z Gorzykowa i Marek Kryszak z Odrowąża, którzy przekazali chleb dożynkowy upieczony z tegorocznych plonów, który wśród licznie zgromadzonych mieszkańców wsi podzielili Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo oraz ks. Sławomir Zadłużny. Burmistrz życzył świętującym między innymi zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych decyzji i jak najmniej trosk związanych z tegoroczną suszą, dobrego gospodarowania i podejmowania decyzji. Ponadto na spotkanie dożynkowe z życzeniami przybyli zaproszeni goście: Krystyna Kierzek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzykowie, Jerzy Kubasiak, delegat Izb Rolniczych, Wojciech Michałowski, prezes Kółka Rolniczego w Gorzykowie, Mateusz Kujawa, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzykowie oraz Ryszard Nowakowski, prezes Gminnej Spółki Wodnej oraz radni powiatu gnieźnieńskiego i rady miejskiej Witkowa. Imprezę uświetniły występy Kapeli Odjazdowej z Witkowa oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaczanowie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie. Była także loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami: 2 rowerami ufundowanymi przez ks. Sławomira Zadłużnego i firmęAlicji i Wojciecha Graj, państwo Graj ufundowali również dwie bramki oraz piłki dla gorzykowskiej wsi. Ciekawe nagrody ufundował także właściciele sklepu „Pomidorek” z Gorzykowa. EWA SOCHA