Shadow

Podziękowania dla rolników na dożynkach gminnych w Goślinowie

W ostatnią niedzielę sierpnia w Gminie Gniezno odbyły się tradycyjne dożynki gminne, podczas których zaprezentowano aż 24 wieńce dożynkowe, a wójt Maria Suplicka podzieliła się z mieszkańcami tegorocznym chlebem dożynkowym. – Nasza tak liczna obecność tutaj pokazuje, jak ważne jest to wydarzenie w życiu wsi. Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory chcę w imieniu całej gminnej społeczności powiedzieć obecnym tutaj rolnikom, dziękujemy – dziękowała pani wójt.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się na placu przy świetlicy wiejskiej w Goślinowie w niedzielę, 29 sierpnia mszą św. dziękczynną., którą sprawował ks. Paweł Gronowski. Następnie wójt M. Suplicka podziękowała rolnikom za tegoroczne zbiory. – Zgodnie z wielowiekową tradycją dożynki to czas dziękczynienia stwórcy za plony. Chleb produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o rolnikach, sadownikach i hodowcach. Nasza tak liczna obecność tutaj pokazuje, jak ważne jest to wydarzenie w życiu wsi. Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory chcę w imieniu całej gminnej społeczności powiedzieć obecnym tutaj rolnikom, dziękujemy – mówiła M. Suplicka. Dalej zwróciła uwagę na warunki pogodowe, które mają bardzo duży wpływ na zbiory. – Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika rodzi i karmi. Pozbawiona opieki nie daje plonów. Pielęgnowana jest naszą żywicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem należy pochylić głowę przed tymi, którzy tę ziemię uprawiają. Rzadko też zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą się oni zmagać z suszą lub zbyt obfitymi opadami, a coraz częściej również z intensywnymi burzami. Także i w mijającym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała jak bardzo człowiek jest zależny od sił natury. Niekorzystne czynniki pogodowe sprawiają, że plony mogą być uboższe, a to z kolei przekłada się na zmniejszone dochody rolników.
Tegoroczne plony w opinii wielu rolników są słabsze, choć ogólnie mówią, że jest dobrze. Nie da się także pominąć faktu, że w ostatnim roku praca rolnika odbywała się w cieniu pandemii, a obowiązujące obostrzenia nie sprzyjały gospodarskim pracom. Mimo wielu trudności należy jednak zauważyć, że z roku na rok na wsi widać coraz większy postęp modernizacyjny. I nadal nasza gminna produkcja konkuruje z innymi. W gminie Gniezno w sprzedaży bezpośredniej można nabyć od przypraw po wspaniałe wybory wędliniarskie, mięsa, drób, miody i potrawy z naturalnych składników przygotowane przez nasze gospodynie. To jest wspaniałe bogactwo zwyczajowe i kulturowe naszej gminy, które chcemy kontynuować. Życzę wszystkim rolnikom radości z wykonywanej pracy i obfitych plonów na następne lata – mówiła wójt M. Suplicka. Po swoim wystąpieniu wójt odczytała także życzenia dla rolników, które przekazali wojewoda wielkopolski Michał Zieliński i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Ponadto życzenia rolnikom złożyli obecni na Święcie Plonów parlamentarzyści i samorządowcy.
Po wystąpieniach wójt M. Suplicka, przewodniczący Mariusz Nawrocki oraz starostowie dożynek Dagmara Kaczmarek z Napoleonowa i Ryszard Karmowski z Goślinowa podzielili się z gośćmi i mieszkańcami tegorocznym chlebem dożynkowym. Obrzędom dożynkowym towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”. Na dożynkach ich uczestnicy mogli skorzystać z różnego rodzaju atrakcji rozrywkowych i kulinarnych. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną. (bk)