Shadow

Podziękowania i słowa uznania

Obchody dni miasta rozpoczęły się od mszy św. w intencji strażaków, samorządowców i mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo. Tegoroczne Dni Witkowa mają szczególny charakter ze względu na przypadający jubileusz 150 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli goście z powiatu gnieźnieńskiego i słupeckiego, a na szczególną uwagę zasługuje fakt, że udział w święcie miasta i strażaków wzięła udział delegacja niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionej Gminy Zbiorczej Land Hadeln.
Po uroczystej mszy św. nastąpił przemarsz z kościoła przy asyście Samorządowej Orkiestry Dętej z  Gniezna do Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, gdzie odbyły się dalsze obchody.Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż udział w święcie miasta i strażaków wzięła udział delegacja niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionej Gminy Zbiorczej Land Hadeln. Podczas uroczystości padło bardzo dużo podziękowań i słów uznania dla bezinteresownej pracy strażaków. Burmistrz Marian Gadziński przypomniał także o wyróżnieniach, które witkowscy strażacy w minionych dniach odebrali: najlepszej jednostki w województwie i powiecie gnieźnieńskim. Historię i pracę strażaków przedstawił podczas spotkania druh Grzegorz Barański, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Pierwsze zapiski dotyczące witkowskiej straży zostały zawarte w księdze pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu wydanej w 1927 roku. Wynika z nich, że Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie powstała w 1890 roku, a jej naczelnikiem był wówczas Józef Łukowski. Prawdziwość tych informacji zdementowali najstarsi mieszkańcy miasta spisując swe oświadczenia, w których początek działalności Ochotniczej Straży Pożarnej datuje się na rok 1868. Oświadczenia nieżyjących strażaków zawierały opis wyposażenia pierwszej straży z roku 1868. Wynika z nich, że pierwsi strażacy byli wyposażeni bardzo skromnie. Druhowie: Cobel i Winnicki (imiona nieznane), Stanisław Machyna, Walenty Knothe, Kazimierz Knast, Ignacy Knast i Antoni Knast posiadali jedynie sikawkę konną i drabinę dwuhakową, przy pomocy których prowadzili akcje ratownicze na terenie Witkowa i okolic. Sama strażnica początkowo mieściła się na działce podarowanej przez Kazimierza Knasta. Od 1890 roku kolejnym naczelnikiem był Jan Łukowski. Wówczas straż liczyła już 29 członków i posiadała między innymi wóz strażacki osobowy, 2 wozy beczkowe i 2 drabiny hakowe. Trzynaście lat później została zakupiona czterokołowa sikawka z wężami ssawnymi i tłocznymi. Na tym sprzęcie witkowscy strażacy pracowali aż do wybuchu II wojny światowej. Historia nie oszczędziła im okresów zaborów, wojen i trudów dnia codziennego. Wielu walczyło z bronią w ręku o wolność naszej Ojczyzny. Ginęli na froncie, w obozach koncentracyjnych, w egzekucjach. Niestety, motopompa, węże, hełmy i topory nie zaspokajały potrzeb jednostki. Dlatego też dzięki staraniom zarządu witkowska straż otrzymała w 1946 roku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przechodzony wóz strażacki, a w latach 1947-1949 z funduszy własnych kupiła z Rejonowego Urzędu Likwidacji w Gnieźnie wóz nietypowy – odkryty. Dopiero w 1955 roku Komenda Powiatowa przydziela druhom nowy wóz bojowy Star 20, a w 1965 również nowy Star 25, w którym 3 lata później zainstalowano radiotelefon. W 1968 roku witkowska OSP liczyła 48 członków czynnych i 11 honorowych. Ponadto przy straży działa 10-osobowa szkolna drużyna o specjalności pożarniczej. Funkcję prezesa pełnił druh Tadeusz Konieczka, naczelnikiem jest druh Zygmunt Sierszulski . W dowód uznania dla działalności OSP w Witkowie, społeczeństwo miasta i gminy Witkowo wraz z instytucjami i zakładami pracy, ufundowało dwa sztandary. Pierwszy w 1947 roku odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, drugi w 1968 roku z okazji 100. rocznicy powstania jednostki. Obecny skład zarządu tworzą: prezes dh Grzegorz Barański, dh Michał Majchrzak, zastępca prezesa, naczelnikiem jest dh Tomasz Kuliński, sekretarzemdh Magdalena Szuba, skarbnikiem dh Joanna Andrzejewska, natomiast członkiemzarządu dh Łukasz Gromadziński. Komisję rewizyjną tworzą: dh Aleksander Wielgus, dh Piotr Stejakowski oraz dh Szymon Kuczyński. EWA SOCHA