Shadow

Poeta i dziennikarz Dawid Jung nominowany do Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta

Tym razem nie o nagrodę za dzieło literackie, ale o wyróżnienie za swoją twórczość okołoliteracką nominowany został gnieźnieński poeta, dziennikarz i wydawca – Dawid Jung.
Po kilku latach przerwy, przyznana zostanie ponownie, ważna Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta. Nagroda została ustanowiona przez Związek Rzemiosła Polskiego w 1994 roku i nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich. Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli m.in. ks. Jan Twardowski, Wiesław Myśliwski, Tadeusz Różewicz, Olga Tokarczuk, Zygmunt Kubiak, Tadeusz Konwicki, Ryszard Kapuściński czy Julia Hartwig.
D. Jung został nominowany do nagrody w kategorii „Za działalność okołoliteracką”. Gnieźnianin to przewodniczący wielu jury w konkursach literackich, wydawca poezji i literatury, propagator lokalnej historii i jej badacz oraz intensywnie działa na rzecz promowania młodych twórców literackich. Po tegorocznej statuetce Nagrody IDENTITAS za poezję i prozę poetycką „Glosy”, nominacja do Nagrody im. Wł. Reymonta w Warszawie to kolejny sukces literacki gnieźnianina. (oak)