Shadow

Pół wieku niechanowskiego KGW


W sobotni wieczór, 17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie obchodzono hucznie jubileusz półwiecza istnienia Koła Gospodyń Wiejskich (dopomogli również Rada Sołecka Niechanowa i Gminny Ośrodek Kultury). Uroczystość poprzedziła msza święta w niechanowskim kościele. Przybyło wielu gości, od władz gminy po przedstawicieli organizacji rolniczych. Dotarła również Maria Dykszak, która organizowała w tej wsi wspomniane koło gospodyń.
To już pół wieku. Obecnie w naszym klubie jest 18 członkiń. Od 1967 roku, od kiedy istnieje koło było dużo pokazów, degustacji, udziałów w dożynkach czy uroczystościach gminnych. Obecnie spotykamy się raz w miesiącu. Wymieniamy doświadczenia kulinarne, śpiewamy. Trudno było na początku, dzieci były małe, było nas jednak 70 osób, rozprowadzaliśmy wówczas nawet po 6500 kurcząt i kaczek, 3500 gęsi. Później były drzewka i krzewy. Postawiliśmy na poprawę życia kobiet na wsi i edukację. Były kursy i prelekcje. Panie chętnie brały w nich udział – zaakcentowała przewodnicząca KGW, Danuta Muskus, która od ponad 40 lat pełni tę funkcję. – Od 10 lat organizujemy degustację potraw regionalnych. Wymyślamy wówczas nowe potrawy, członkinie koła to także uczestniczki chóru „Róża”, z którym występujemy na terenie niechanowskiej gminy i wyjeżdżamy dalej. Są także przeglądy – tłumaczyła zastępczyni pani Danuty, Maria Guziałek. – To wielka radość mieć takie koło. Trzy lata temu obchodziliśmy podobny jubileusz w Jarząbkowie. To są dwa najdłużej działające koła w naszej gminie. Na przestrzeni tych lat charakter działalności się zmieniał, jednak była ona potrzebna nie tylko członkiniom, ale również społeczeństwu i gminie. Koło promuje bowiem przez swoją działalność gminę. Pomagamy merytorycznie i finansowo temu „jubilatowi” – powiedział wójt gminy, Eugeniusz Zamiar. Teresa Jastrzębska, szefująca GOK w Niechanowie przywitała gości w głównej sali ośrodka, szczególnie członkinie KGW. – Dziś rola Koła Gospodyń Wiejskich jest nieco inna. Przede wszystkim spotykamy się, aby celebrować wspólnie różnego rodzaju święta. Włączamy się także w organizację uroczystości gminnych oraz pielęgnujemy tradycje kulinarne naszego regionu i z powodzeniem reprezentujemy Niechanowo na konkursach kulinarnych (od 2011 roku koło bierze udział w konkursie „Smaki, smaczki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni”; dwukrotnie KGW zdobyło I miejsce i Złotą Łyżkę – przyp. aut.). Chciałabym, by Koło Gospodyń Wiejskich w Niechanowie przetrwało następne 50 lat, ale by tak się stało, konieczne jest, by w nasze szeregi wstępowały następne pokolenia młodych gospodyń – zaakcentowała D. Muskus. Podczas spotkania, działaczki społeczne Danuta Muskus, Maria Guziałek i Teresa Stawowa zostały odznaczone Orderami Serca Matkom Wsi, a wręczenia wyróżnień dokonał Edward Stachowiak, prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W imieniu starosty gnieźnieńskiego, Beaty Tarczyńskiej okolicznościowy grawerton i podziękowania przekazał radny powiatowy Zbigniew Bręklewicz. Nie brakowało upominków i kwiatów od gości, a w części artystycznej członkinie koła i Rada Sołecka zaprezentowały piosenki i skecze. Teresa Jastrzębska wykonała na koniec jako muzyczny prezent piosenkę „Hallelujah” autorstwa Leonarda Cohena. Specjalnie na tę okazję przygotowano także wystawę dokumentującą historię KGW w Niechanowie, a przy suto zastawionych stołach biesiadowano przez wiele godzin.
JAROSŁAW WALERCZAK