Shadow

Policja we Wrześni ma I Zastępcę Komendanta

Kierownictwo garnizonu wrzesińskiego wzbogaciło się o I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka powołał nadkom. Roberta Prokopa na stanowisko kierownicze w garnizonie wrzesińskim.
**W policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa 2 listopada odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której wrzesińscy policjanci przywitali I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni. W zbiórce uczestniczyli starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września Artur Mokracki. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka rozkazem personalnym powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni nadkom. Roberta Prokopa. Do 31 października nadkom. Robert Prokop obejmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
Nadkom. Robert Prokop rozpoczął w 1998 roku służbę w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Rok później, od sierpnia został przyjęty do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lesznie. Tego samego roku od listopada przeszedł do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Przechodząc poszczególne szczeble kariery poznał charakterystykę służby w różnych pionach policyjnych rozpoczynając od aplikanta, referenta, detektywa oraz specjalisty Wydziału Kryminalnego, a także starszego aplikanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Zdobywając kolejne doświadczenia, w tym również z zakresu pełnienia służby jako Kierownika Posterunku, w 2017 roku zostały powierzone mu obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Gostyniu, gdzie w 2018 roku został tam naczelnikiem. Od 1 listopada br. nadkom. Robert Prokop został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni. Policjanci, policjantki oraz pracownicy cywilni na czele z komendantem powiatowym policji we Wrześni insp. Konradem Bartłomiejczakiem powitali uroczyście I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni.Nadkom. Robertowi Prokopowi zostały złożone gratulacje oraz życzenia jak najlepszej oraz udanej współpracy. (inf. prasowa)