Shadow

Policjantka z podziękowaniami od Zarządu Osiedla Grunwaldzkiego

W minionym tygodniu Zarząd Osiedla Grunwaldzkiego wyróżnił dzielnicową asp. Agatę Owczarzak dziękując za pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców oraz za sposób działania w sytuacjach kryzysowych.
Chcemy w sposób szczególny docenić pracę pani dzielnicowej na naszym osiedlu. Jej zaangażowanie, pomoc w rozwiązywaniuniekiedy trudnych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Jako Zarząd Osiedla Grunwaldzkiego zauważyliśmy tę sumienną postawę, składając podziękowanie za jej pracę – mówił Jan Szarzyński, radny miejski i przewodniczący zarządu osiedla. – Z biegiem czasu tych problemów na tym osiedlu jest coraz mniej. Głównie są to konflikty sąsiedzkie, zakłócanie ciszy nocnej, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. W sytuacjach konfliktowych przeprowadzamy rozmowy z sąsiadami, z obiema stronami; jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, sprawcy zazwyczaj ukarani są mandatem karnym, kierujemy wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Staram się zawsze polubownie rozwiązywać konflikty, łagodzić, żeby nie doszło do eskalacji – powiedziała asp. Agata Owczarzak. Czy takie podziękowanie od osiedlowego samorządu motywuje do jeszcze lepszego wypełniania obowiązków? – Oczywiście. Nieczęsto jesteśmy chwaleni w ten sposób w swojej pracy, jest to więc bardzo budujące – dodała pani aspirant.
W kameralnej uroczystości w siedzibie zarządu osiedla przy ul. Kruczej uczestniczył także poseł Zbigniew Dolata, gratulując także policjantce rzetelnie wykonywanych obowiązków. – Taki bliski kontakt policji z mieszkańcami daje poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że ta dzisiejsza uroczystość jest dowodem na to, że pani aspirant bardzo dobrze wypełnia nałożone na nią zadania, jak generalnie cała policja państwowa – powiedział poseł Zbigniew Dolata.
Zespół dzielnicowych w Komendzie Powiatowej Policji to 13 funkcjonariuszy (w tym dwie kobiety); kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej KPP w Gnieźnie. (kz)