Shadow

„Polska była, jest i będzie”


Te słowa wykrzyczane przez Wojciecha Bąka, skatowanego przez żołnierzy niemieckich w 1939 roku stały się jego ostatecznym dowodem patriotyzmu. W sobotę, 8 października 2016 roku te same słowa ponownie zabrzmiały w miejscu kaźni Wojciecha Bąka, podczas uroczystości upamiętniającej tego wybitnego Polaka. Uroczystości upamiętniające W. Bąka, sołtysa Kozłowa, społecznika, uczestnika walk narodowowyzwoleńczych odbyły się przy nowym pomniku poświęconym tej postaci . Pomnik wraz z tablicą informacyjną stanął w Kozłowie, gdzie W. Bąk mieszkał i gdzie został zamęczony przez żołnierzy okupanta. – Pro memoria, a właściwie ku pamięci – takie jest przesłanie i głęboki sens dzisiejszej uroczystości. Dzisiejszy dzień zapisuje piękną i ważną kartę w historii Kozłowa i Gminy Trzemeszno. Utrwalamy bowiem w zbiorowej pamięci człowieka, który pozostawił po sobie spuściznę. Tutaj żył, pracował, pomagał ludziom, był lokalnym autorytetem. Dla nas jest bohaterem narodowym i jednym z wielu wybitnych trzemesznian, powodem naszej dumy – mówił Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna, przewodniczący Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. D. Jankowski podkreślił, że Wojciech Bąk był przede wszystkim dobrym człowiekiem i dobrym Polakiem. Położył wielkie zasługi dla spółdzielczości bankowej. Współtworzył bank rolny w Trzemesznie, którego był przez wiele lat kierownikiem i przewodniczącym rady nadzorczej. – Wojciech Bąk był Polakiem i za Polskę zginął. Szeroka formuła upamiętnienia, której wyrazem jest wzniesiony tutaj pomnik, tablica informacyjna oraz posadzone drzewa pamięci, a także nadanie Wojciechowi Bąkowi honorowego obywatelstwa Gminy Trzemeszno i wreszcie nasza tutaj obecność są wyrazem szacunku, uznania i wdzięczności dla wielkiego Polaka – mówił D. Jankowski. (…)