Shadow

Pomoc wojska bezcenna

Niedawno w nocy Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy nr 1, wydzielany z 1. Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu zrealizował misję ewakuacji medycznej nieprzytomnego pacjenta w bardzo ciężkim stanie na rzecz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wykonując operację lotniczą pomiędzy szpitalami w Słupsku i Gdańsku.
**Wojskowi ratownicy medyczni w czasie misji współpracowali z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku oraz zespołem ratownictwa medycznego z Pogotowia Ratunkowego z Trójmiasta. Całość działań koordynował Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) we współpracy z Centrum Operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Realizacja misji jest kolejnym przykładem bardzo dobrej współpracy Sił Zbrojnych RP z elementami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, na rzecz udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. (o-es)