Shadow

Ponad 10 mln złotych dla Gminy Trzemeszno

Dobre informacje płyną do Gminy Trzemeszno, dotyczące sukcesów w pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych. Tylko z Polskiego Ładu (drugiej edycji) gmina otrzymała ponad 10 mln złotych na realizację dużych przedsięwzięć. Do tego dochodzą także mniejsze projekty, na które gmina także otrzymała znaczne dofinansowanie.
Te ostatnie sukcesy nas cieszą, ponieważ był moment złej passy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Radni byli ciągle niezadowoleni, wypominali to na sesjach, mieli pretensje. Teraz przyszły sukcesy, choć nie wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie. Cieszą te największe dotacje, ale także te małe, których realizacja na pewno ucieszy wiele osób – mówi Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. Gospodarz Trzemeszna bardzo cieszy się m.in. z pozyskania środków dla seniorów. Dotacja na dalszą działalność Senior +wyniosła w nowym rozdaniu ponad 97 tys. zł. – Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie stołówek szkolnych, w szkołach podstawowych w Trzemżalu, Kruchowie i Szkolne nr 2 w Trzemesznie. Dla SP nr 2 i Trzemżala udało się pozyskać środki, dla każdej ze szkół po 25 tys. zł. To są kwoty w tym rozdaniu bardzo zadowalające – podkreśla K. Dereziński. Burmistrza cieszą również środki przyznane na sfinansowanie wybiegu dla psów, jest to 50 tys. zł. – Tutaj wkład własny wyniesie 10 tys. złotych, a więc to jest korzystne dla nas bardzo. Może niewiele osób się tym projektem interesowało, ale dla pewnej grupy naszych mieszkańców jest to ważna inwestycja – zauważa K. Dereziński.
Kolejnym sukcesem jest niewątpliwie pozytywnie rozpatrzony projekt dofinansowania na utylizację folii rolniczej. Gmina na ten cel otrzymała 55 tys. zł. Dobre wiadomości ma burmistrz także dla Zielenia i Trzemżala. Z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” Sołectwo Zieleń otrzymało 50 tys. zł m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej, natomiast Trzemżal otrzyma 35 tys. zł na plac zabaw. Kolejna dotacja trafi do Szkoły Podstawowej w Trzemżalu, która z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 otrzymała 4 tys. zł na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Z tego samego programu dotację w wysokości 6 tys. zł otrzyma także Przedszkole nr 1 im. Chatki Puchatka w Trzemesznie oraz Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie
Największy sukces związanyz pozyskaniem wielomilionowych dotacji na inwestycje dotyczy funduszy z programu rządowego „Polski Ład”. W pierwszym rozdaniu Gmina Trzemeszno otrzymała dofinansowanie na Stację Uzdatniania Wody w Trzemżalu – 2 718 300 zł.*- *To bardzo ważna i strategiczna inwestycja, ponieważ gdyby ta stacja mocno nadwyrężona uległa awarii, to by mogła w tej części gminy nastąpić katastrofa z dostępem do wody pitnej – podkreśla K. Dereziński. W drugim rozdaniu Trzemeszno złożyło trzy wnioski, negatywnie został rozpatrzony wniosek na budowę ulic 22 Stycznia i Piastowska w Trzemesznie. Natomiast dwa pozostałe otrzymały wparcie i to we wnioskowanej wysokości. – Wnioskowaliśmy o kwotę3 800 000 zł na modernizację ulic: Wiśniowej, Jaśminowej i Modrzewiowej i ją otrzymamy. Wartość tego zadania to 4 ml zł, a więc widzimy, że ten wkład gminy jest bardzo niski. I warto to zadanie wykonywać. Pozytywnie rozpatrzono również wniosek na termomodernizację budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33. Wnioskowaliśmy o 6 300 000 zł i tyle otrzymaliśmy. Wartość tego zadania to 7 mln zł, a więc tutaj też wkład własny jest bardzo niski w stosunku do zakresu zadania – podkreśla K. Dereziński.
Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 33, to chyba najbardziej od dawna oczekiwana inwestycja, mająca na celu uratowanie tak naprawdę budynku po szkole zawodowej w Trzemesznie. Były różne pomysły na jego wykorzystanie, otrzymana dotacja ostatecznie wyjaśnia na jaki cel będzie on przeznaczony, a mianowicie na Urząd Miejski. Zgodnie z projektem celem zadania będzie sporządzenie dokumentacji i wykonanie prac budowlanych w budynku gminnym przy ul. Mickiewicza 33 w Trzemesznie na potrzeby urzędu. Inwestycja obejmuje: termomodernizację, przebudowę budynku głównego oraz przebudowę i rozbudowę jego dobudówki w celu dostosowania obiektu do potrzeb urzędu oraz przystosowanie go dla użytku osób niepełnosprawnych. W tym celu przebudowane zostaną schody zewnętrzne do wejść do budynku. Budynek będzie w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zostaną umieszczone od ul. Siennej. Wejście do budynku od strony ul. Siennej będzie również dostosowane dla tych osób. W budynku zostanie również umieszczona winda osobowa. Pomieszczenia biurowe przewidziano na parterze, I piętrze i II piętrze budynku. Na parterze w głównej części budynku zostanie zlokalizowana sala wizualna. Głównym przeznaczeniem sali będzie organizowanie projekcji filmowych, ale także spotkań, wykładów, zajęć i imprez kulturalnych. Sala przeznaczona będzie dla maksymalnie 50 osób. Ma się w niej znajdować mała widownia z krzesłami przytwierdzonymi na sztywno do podłoża. Także na parterze zostanie zlokalizowana sala ślubów. Natomiast na pierwszym piętrze projekt przewiduje salę sesyjną. Głównym przeznaczeniem sali będzie organizowanie spotkań, wykładów i zajęć. W sali mają się znajdować stoły i krzesła, oraz rzutnik/projektor.
Na każdej kondygnacji nadziemnej będą zlokalizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostępne z dróg komunikacji ogólnej. Toalety damskie, męskie oraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano także niezbędną infrastrukturę zewnętrzną zagospodarowania terenu. Krzysztof Dereziński podkreśla, że bardzo się cieszy z otrzymanych środków. – Sytuacja finansowa gminy na pewno nie jest taka, o jakiej byśmy sobie marzyli, ale ja nie widzę zagrożenia. Jesteśmy zakredytowani bezpiecznie. Przy takich kwotach dofinansowania inwestycji, jakie otrzymaliśmy, nie ma zagrożenia, że nie będziemy mieli wkładu własnego na te przedsięwzięcia. Bardzo się cieszę, że jest to dofinansowanie, natomiast prawdziwa radość będzie jak te dotacje rozliczymy, czyli jak przeprowadzimy wszystkie prace przygotowawcze, ogłosimy przetargi, wyłonimy wykonawców, zrealizujemy zadania i się rozliczymy. Wtedy wszem i wobec, całemu światu, a szczególnie mieszkańcom gminy ogłoszę, że to był wielki sukces trzemeszeńskiego samorządu, wspólny sukces nas wszystkich. I tutaj bardzo się cieszę i docenię pracowników, który przyczynili się do tego sukcesu. Na pewno nie zostaną oni przeze mnie niezauważeni – podkreśla burmistrz Trzemeszna.
Burmistrz czeka także na wyniki trzeciego naboru do programu Polski Ład. Tam gmina złożyła dwa projekty: Przebudowa drogi gminnej Lubiń – Wydartowo, wartość inwestycji 2 000 000zł.wnioskowana kwota dofinansowania 1 960 000 zł oraz Przebudowa nawierzchni ciągu ulic Gen. H. Dąbrowskiego, Pl. Św. Wojciecha, Toruńska, M. Kopernika i B. Prusa, wartość inwestycji 5 000 000 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 4 900 000 zł.
RENATA PAŁUCKA