Shadow

Ponad 1,5 mln zł na przebudowę drogi w Imielnie

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa, dzięki której do Gminy Łubowo trafi ponad 1,5 mln zł dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w Imielnie.
Umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Izabelę Mroczek, dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Gminą Łubowo, reprezentowaną przez Tomasza Hartwicha, zastępcę wójta Gminy Łubowo i Edytę Żuchowską, gminnego skarbnika, została podpisana w środę, 7 czerwca. Pozyskana dotacja w kwocie 1 672 000 zł zostanie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr 285023P w Imielnie. – Celem operacji jest poprawienie warunków dojazdu mieszkańców przysiółków do centrum miejscowości Imielno oraz skrócenie czasu dojazdu mieszkańców miejscowości Imielno do drogi serwisowej S5 – informuje Tomasz Hartwich, zastępca wójta Gminy Łubowo. Inwestycja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (o/ks)
Fot. UG Łubowo