Shadow

Ponad 300 tys. zł na nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć

Miasto Gniezno otrzymało 305 tys. zł na zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Gnieźnie. Pozyskana przez Pierwszą Stolicę kwota jest najwyższym dofinansowaniem ze wszystkich, jakie Urząd Marszałkowski w Poznaniu przyznał gminom z naszego województwa.
Dotowany projekt pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych”, który realizowany będzie w latach 2021-2022, ma na celu wykształcenie wśród młodych ludzi umiejętności właściwego gospodarowania czasem wolnym oraz rozbudzanie pasji i zainteresowań opóźniających podejmowanie zachowań ryzykownych, przede wszystkich związanych z sięganiem po alkohol. W ramach dotacji zakupione zostaną dostępy do platformy edukacyjnej z pakietem 80 scenariuszy zajęć, drukarki 3D z zestawem 2 filamentów, roboty edukacyjne z aplikacją, zestawy konstrukcyjne, karty inżynieryjne, maty edukacyjne czy tablety sterownicze. Dzięki temu sprzętowi, który stworzy tzw. „Laboratoria edukacyjne STEAM”, będzie można zrealizować takie zajęcia jak „Sprawy dla których warto żyć”, „Nie jestem sam”, czy „Sztuka odmawiania”, w czasie których uczniowie stworzą gry i zabawy wychowawcze, czy mapy celów do osiągnięcia w przyszłości. Przez dwa najbliższe lata Miasto Gniezno zamierza dodatkowo przeznaczyć na realizację zadania 300 tys. zł – na szkolenia dla osób prowadzących oraz koszty realizacji zajęć pozalekcyjnych. (obk)