Shadow

Ponadnormatywna służba policjantów

Nie od dzisiaj wiadomo, że w sezonie letnim Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie, gmina Witkowo, zmienia się w małe miasteczko, które na swoim terenie podczas ciepłego weekendu, musi pomieścić około dwa i pół tysiąca wypoczywających na niewielkiej stosunkowo do liczby uczestników powierzchni.
Dzierżawcy, turyści i wczasowicze wypoczywający w jednym czasie na terenie kurortu, o różnych charakterach i sposobie spędzania wolnego czasu wymagają przede wszystkim bezpieczeństwa i spokoju. Poprzednie lata pokazały, że nie zawsze da się zapanować nad tymi, którzy po alkoholu nie zawsze są sobą. Podczas niedawno odbytego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego podkomisarz Mariusz Masłowski zaproponował zwiększenie liczby patroli.
Komendant witkowskiej policji zaproponował, aby ośmiogodzinna służba policjanta kosztowała samorząd 250 zł brutto. Według jego propozycji służbę ponadnormatywną pełniłyby dwuosobowe patrole w godzinach 14-22 i 22-6, od poniedziałku do niedzieli, przez 53 dni w sezonie.Propozycja zwiększenia liczby policjantów spotkała się z aprobatą Tomasza Radacza, dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, administratora tego terenu oraz Mariana Gadzińskiego, burmistrz gminy i miasta Witkowo, którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji. Temat zyskał także przychylność radnych rady miejskiej. Policjanci wspieraliby wtedy agencję ochrony zatrudnioną przez dyrektora. (es)