Shadow

Poprawki opozycji odrzucone

{CAPTION}
Na początku grudnia Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. Spośród ponad 280 poprawek do budżetu, odrzucone zostały wszystkie poprawki opozycji; wśród nich m.in. te dotyczące Gniezna.
Poseł Paweł Arndt (Platforma Obywatelska) zgłosił trzy poprawki, w których wnioskował: o 6 milionów złotych z przeznaczeniem na rozbudowę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, o 10 milionów złotych z przeznaczeniem na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala powiatowego i o 12 milionów złotych z przeznaczeniem na gnieźnieńskie zabytki. Wszystkie ze zgłaszanych przez gnieźnieńskiego parlamentarzystę poprawki zostały odrzucone, nie uzyskując większości głosów członków Komisji Finansów Publicznych. – Ogólnie rzecz biorąc nie zostały akceptowane żadne poprawki, które zgłaszała opozycja podczas prac nad budżetem. Zostało zaakceptowanych kilka poprawek zgłoszonych przez posłów strony rządowej – poinformował poseł PO i dodał, że oprócz trzech poprawek dotyczących Gniezna, zgłoszona została także poprawka mówiąca o 6 milionach złotych na budowę obwodnicy Wrześni (na prace przygotowawcze i dokumentacyjne, a także wykup terenów), jednak również i ta propozycja nie uzyskała aprobaty większości. – To jednak nie oznacza końca prac. Teoretycznie jest jeszcze szansa, że któraś z tych poprawek uzyska jednak akceptację. Istnieje bowiem możliwość przyjęcia tych poprawek, bowiem zgodnie z procedurą sejmową zgłosiłem te poprawki jako tzw. wnioski mniejszości. Sejm pochyli się nad nimi najprawdopodobniej w połowie grudnia – tłumaczy gnieźnieński parlamentarzysta.
Głosowanie ustawy i ewentualnych poprawek oraz jej uchwalenie ma odbyć się na posiedzeniu Sejmu 16 grudnia, następnie ustawa trafi do Senatu. (ks)