Shadow

Poradnia w nowej siedzibie

Od 15 września w nowej siedzibie przy ulicy Wyszyńskiego 4 (baza gnieźnieńskiego Pogotowia ratunkowego) działa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
Przeprowadziliśmy siedzibę z ulicy Kościuszki, budynek został sprzedany, a celem przeprowadzki było dostosowanie warunków poradni do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie ruchowo. Nowa siedziba to budynek parterowy. Jedna część jest już dostosowana, a następna będzie za jakiś czas. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, nie są to jednak obecnie prośby czy porady związane bezpośrednio z pandemią. Dzieci cały czas wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odwiedzają nas zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych i to z różnymi niepełnosprawnościami, dzieci z deficytami rozwojowymi, z problemami zdrowotnymi, wymagające wsparcia psychologiczno-pedagogicznego zarówno w szkole, jak i poza nią. Przyjmujemy ponad 1000 osób rocznie. Tyle decyzji rocznie wydajemy. Przeprowadzka nie spowodowała zawieszenia naszej działalności. Poradnia była zamknięta przez jeden dzień, gdy rozpakowywaliśmy się, pracowaliśmy zdalnie i przyjmowaliśmy wnioski do skrzynek – na Kościuszki i Wyszyńskiego. Sukcesem tego zespołu było to, że wydano wszystkie dokumenty i orzeczenia mimo przeprowadzki. Obecnie przyjmujemy dzieci zgłaszane na bieżąco. Staramy się teraz pracować rotacyjnie, by zachować reżim sanitarny i jest to od 10 do 15 spotkań, a w tym są porady zdalne i telefoniczne. Umawiamy dzieci na badania do naszej siedziby, natomiast to, co możemy staramy się przeprowadzać zdalnie – na przykład wywiady. Później umawiamy na rozmowy diagnostyczne. Wszystkie dzieci, które wymagają bezpośredniego kontaktu ze specjalistami są do nas zapraszane po wywiadzie covidowym – tłumaczyła Kamila Szrama, dyrektor poradni i dodała: Chcę podziękować za pomoc przy przeprowadzce organowi prowadzącemu, dyrektorom i pracownikom starostwa, pracownikom szkół i placówek oświatowych podległych starostwu oraz moim współpracownikom. – Wiosną tego roku zapowiadaliśmy cykl inwestycji. Jedną z nich jest przygotowanie budynku po Pogotowiu Ratunkowym pod cele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Obecnie wyremontowana została połowa tej powierzchni. Do końca marca przyszłego roku zostanie przeprowadzony remont pozostałej części. To zasługa wicestarosty Anny Jung – powiedział starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński. Wicestarosta A. Jung natomiast stwierdziła: – Nastawiamy się na to, by ta poradnia rozwijała się pod kątem diagnostycznym i terapeutycznym. Coraz więcej mamy problemów z dziećmi pod względem psychicznym i psychologicznym. Zmierzamy w kierunku, by otworzyć zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w kolejnej części inwestycji w tym budynku chcemy mieć salę doświadczania świata. Chcemy inwestycję zakończyć do połowy 2021 roku. Koszt wykonanych prac do tej pory to 141 000 złotych brutto. Pogotowie Ratunkowe znajdzie się natomiast przy szpitalu, nad tym pracuje obecnie dyrekcja szpitala. Kontakt z placówką również pod numerem telefonu: 601 435 196 lub na mail – poradnia@ppp.powiat.pl
JAROSŁAW WALERCZAK