Shadow

Porozumienie o współpracy


W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą Czerniejewo i Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, którego celem jest rozwój dwustronnej współpracy, a także dbałość o podniesienie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego praktycznego wymiaru.
W imieniu gminy Czerniejewo porozumienie podpisali: burmistrz Tadeusz Szymanek oraz Julita Rybak – skarbnik w UMiG Czerniejewo, natomiast w imieniu GSW Milenium: rektor dr Hubert Paluch. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Rady Seniorów MiG Czerniejewo: przewodniczący Janusz Grzyb, wiceprzewodniczący Andrzej Kryszak oraz członek Aleksander Stamm, a także z ramienia uczelni dr Radosław Skrobacki. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem w ramach zawartego porozumienia będzie realizacja projektu rozwojowego, polegającego na określeniu czynników sprzyjających aktywizacji społecznej osób starszych zamieszkujących na terenie gminy Czerniejewo. W projekcie tym zaplanowano m.in. przeprowadzenie badań jakościowych i wywiadów z seniorami, analizę danych jakościowych oraz opracowanie raportu z badań. Ponadto odbędzie się także wspólne spotkanie badaczy, władz gminy, Rady Seniorów i zainteresowanych osób oraz organizacji wspierających aktywizację seniorów, którego podstawą będzie opracowany raport, a celem – próba określenia strategii i działań gminy wobec problemu aktywizacji seniorów . Zorganizowana zostanie też konferencja naukowa poświęcona problematyce aktywizacji osób starszych, z której podsumowanie zawarte zostanie w pokonferencyjnej publikacji. Projekt będzie realizowany od maja 2017 roku do grudnia 2017 roku. (o/ks)
Fot. UMiG Czerniejewo