Shadow

Porozumienie podpisane


We wtorkowy poranek, 11 kwietnia siedem firm z branży meblarskiej z terenu powiatu gnieźnieńskiego podpisało z Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie porozumienie o utworzeniu w roku szkolnym 2017/2018 klasy patronackiej „Meble Gniezno”. Konsorcjum meblowe tworzą: Bovelli Bedding, Complet, Gabis, MTD II, Sibag, Sofex i Softrans.
Ta klasa patronacka ma zostać uruchomiona od września tego roku, ZSP nr 3 ma kształcić młodzież w zawodach: stolarz, tapicer i krawiec meblowy. Chętni do przyuczenia w tych zawodach mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach patronujących nowo tworzonej klasie. Konsorcjum przygotowało dla przyszłych uczniów między innymi atrakcyjne warunki wynagradzania, system stypendialny dla wyróżniających się uczniów, możliwość odbywania staży krajowych i zagranicznych oraz możliwość organizacji dojazdu do wybranych zakładów pracy. Uczniowie kończący naukę w tej patronackiej klasie będą mieli zapewnione zatrudnienie w wymienionych przedsiębiorstwach oraz możliwość otrzymania atrakcyjnego wynagrodzenia. – Nasza polityka dotycząca szkolnictwa zawodowego przynosi efekty. To porozumienie, którego efektem będzie kolejna klasa patronacka. Bardzo ważny jest ten kontakt między przedsiębiorstwami, a szkołami. Przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kształtowanie tego młodego człowieka. Branża meblarska jest bardzo prężna, dobrze się rozwija. Uczniowie po skończeniu nauki mają mieć zapewnioną pracę, a zarobki w tej branży są wysokie – zauważyła starosta gnieźnieński, Beata Tarczyńska. Sylwester Sip, dyrektor CKP dodał, że to duża okazja dla młodych ludzi, iż już od września mogą zarabiać pieniądze, mając zagwarantowany dojazd do zakładu pracy. Najważniejszym jest jednak zagwarantowanie pracy po ukończeniu szkoły. – Opieramy kształcenie w naszej szkole na dużych organizacjach zawodowych. Przykładem tego są ta i wcześniejsze umowy. Młodzi ludzie wyuczą się konkretnego zawodu i umiejętności, i będą mieli zagwarantowane zatrudnienie. Punktem docelowym będzie zatrudnienie i zaproszenie do danego zakładu, by być jego częścią – tłumaczył Tadeusz Stręk, dyrektor ZSP nr 3. – „Meble Gniezno” jest silne na tyle, na ile silne są tworzące te konsorcjum firmy. Siedem zakładów, które podpisały to porozumienie, to zakłady z historią. Mają ustaloną grupę odbiorców. CKP i szkoła umożliwi nam pomoc w naborze. Młodzi ludzie zastanowią się po uzyskaniu informacji, że nie tylko branża samochodowa, ale ta meblowa rozwija się mocno na lokalnym rynku. Zwracamy uwagę nie tylko na rozwój naszej branży, ale i dobre zarobki. Brakuje rąk do pracy, jednak myśli o stworzeniu takiej klasy chodziły nam po głowach od kilku lat. Marcowa konferencja międzynarodowa „Dialog na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy” i to spotkanie ustrukturyzowały nasze myślenie. Obecnie średnie wynagrodzenie to od 2 500 do 3 500 złotych netto dla wykwalifikowanych pracowników (3-4 lata zatrudnienia), a fachowcy zarabiają nettood 3000 do 5000 złotych – podsumował Robert Chmielewski, współwłaściciel Complet Chmielewscy. Wkrótce rusza nabór. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Instytucie Doradztwa Zawodowego w CKP, przy ulicy Słowackiego 45/47. JAROSŁAW WALERCZAK