Shadow

Porozumienie w sprawie sieci światłowodowej

W przyszłym roku Orange Polska zbuduje w Gnieźnie sieć szybkiego światłowodowego Internetu. W jej zasięgu do końca 2018 roku znajdzie się ponad 16 tysięcy gnieźnieńskich gospodarstw domowych i prawie 600 firm w całym mieście. Operator zamierza przeznaczyć na ten cel niemal 10 mln zł.
Porozumienie zostało podpisane w piątek, 15 grudnia w Urzędzie Miejskim pomiędzy prezydentem Tomaszem Budaszem i Andrzejem Wąsaczem, dyrektorem ds. Rozwoju Współpracy Regionalnej Region Wschodni. To porozumienie o współpracy pomiędzy Orange Polska, a władzami Gniezna ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji w mieści. Pozwoli ono nie tylko skrócić czas wykonania robót technicznych, ale również przeprowadzić je w sposób jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. – Dzięki temu, z niezawodnej światłowodowej technologii będzie mogło korzystać ponad 16 tysięcy mieszkańców Gniezna zamieszkujących budynki jedno jak i wielorodzinne. Inwestycja będzie w całości finansowana z funduszy własnych Orange Polska. Porozumienie przewiduje także wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez włączenie się Orange w różnego rodzaju działania edukacyjne – poinformował dyrektor A. Wąsacz. Porozumienie Orange i władz Gniezna to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy operatorem, a samorządem lokalnym w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenia dostępności infrastruktury światłowodowej. Inwestycja ta to element realizowanego przez Orange Polska programu inwestycji światłowodowych – jednego z najbardziej ambitnych programów inwestycyjnych w historii firmy. Już teraz z superszybkiego Internetu Orange korzysta ponad 200 tys. użytkowników. Sieć światłowodowa operatora jest dostępna dla ponad 2,3 milionów gospodarstw domowych w całym kraju. Od 2016 do końca 2020 roku, Orange Polska planuje przeznaczyć na rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce ponad 4,2 mld zł. Dzięki temu z usługi Światłowód Orange będzie mogło skorzystać nawet 5 mln gospodarstw domowych. (bk)