Shadow

Poseł nie zgadza się z rozstrzygnięciem RIO

– Ja się z takim stanowiskiem oczywiście nie zgadzam – mówi poseł Zbigniew Dolata (Prawo i Sprawiedliwość) o rozstrzygnięciu Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie ważności uchwały budżetowej powiatu gnieźnieńskiego na rok 2019.
O tej sytuacji informowaliśmy niedawno. Przypomnijmy, sprawa dotyczy sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z 20 grudnia 2018 roku – to właśnie wówczas przyjmowana była uchwała budżetowa dla powiatu gnieźnieńskiego na 2019 rok. W dniu sesji klub radnych PiS złożył do przewodniczącego rady wniosek w sprawie poprawki do projektu uchwały, dotyczący przeniesienia kwoty ok. 12,5 mln zł z nadwyżki budżetu w formie dotacji majątkowej na kontynuację rozbudowy szpitala. Wniosek radnych PiS w ogóle nie był na sesji procedowany, nie został poddany pod głosowanie. W związku z powyższym już 8 stycznia poseł Zbigniew Dolata złożył do RIO wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej powiatu gnieźnieńskiego na 2019 rok. W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której starosta Piotr Gruszczyński poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wniosek parlamentarzysty zbadała i nie zakwestionowała legalności uchwały, ponadto za niezgodny z prawem uznała wniosek radnych klubu PiS, wskazując jednocześnie, że wskazywana przez nich „nadwyżka budżetowa” to nic innego jak środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na wykup już wyemitowanych papierów wartościowych.
Co na to sam wnioskodawca? – Informacja Starostwa Powiatowego na temat treści tych odpowiedzi była pewną manipulacją, bo RIO uznała jednak, że uchwała budżetowa została przyjęta z naruszeniem procedury, czyli krótko mówiąc była wadliwa prawnie, ale jest tam dość szeroka interpretacja tego, czy jest to naruszenie prawa istotne, czy nieistotne. RIO sama wskazuje, że jest to pojęcie względne, nieregulowane jakimiś twardymi przepisami ustawowymi i w związku z tym uznała, że jest to naruszenie prawa na tyle nieistotne, że nie powoduje unieważnienia uchwały budżetowej – stwierdza parlamentarzysta. – Ja się z takim stanowiskiem oczywiście nie zgadzam, bo to rada decyduje o tym, na co są przeznaczane środki budżetowe i jeśli rada uznaje, że nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na rozbudowę szpitala, to jest to jak najbardziej właściwe i zasadne patrząc z punktu widzenia interesów mieszkańców naszego powiatu. Oczywiście, można też przeznaczyć te środki na spłatę zobowiązań, ale ja uważam, że spłata zobowiązań tych wymagalnych była zapisana w budżecie powiatu, natomiast inne zobowiązania mogły poczekać, ponieważ nie były wymagalne. W związku z tym zasadne było przeznaczenie tych środków na rozbudowę szpitala – dodaje poseł Z. Dolata i wskazuje na jeszcze jedno: – Byłaby potrzebna niewielka już kwota na dokończenie rozbudowy i w ten sposób mieszkańcy naszego powiatu mieliby szpital na najwyższym poziomie. A tak niestety firma, decyzją radnych PO i SLD zejdzie z placu budowy i trzeba będzie organizować nowy przetarg już za znacznie wyższą na pewno kwotę, bo ceny przetargowe od 2017 roku bardzo wzrosły. Także jest to decyzja niekorzystna dla naszego powiatu i powoduje, że niestety, rozbudowa szpitala zostanie przerwana – zapowiada poseł. (ks)