Shadow

Posłowie opozycji o projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

W środę, 26 maja w Parku Miejskim im. Generała Władysława Andersa w Gnieźnie odbył się briefing prasowy, w którym na zaproszenie przewodniczącego powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej Piotra Gruszczyńskiego udział wzięli poseł Rafał Grupiński i poseł Tomasz Nowak. Tematem spotkania był projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, który budzi wiele kontrowersji i niepokojów.
Poseł T. Nowak rozpoczął od tego, że odwiedza już piąty powiat w tej sprawie. – Okazuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce obdarzyć strażaków nowym mianem, gdzie strażak przestanie być strażakiem i stanie się ratownikiem OSP. Ochotnicze Straże Pożarne będą podzielone na lepsze i gorsze. Lepsze to te, które minister w swojej łaskawości zakwalifikuje jako jednostkę ratowniczo-gaśniczą, czyli te, które są obecnie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ale ten system też będzie pewnie zlikwidowany i powstanie nowy system ratownictwa. Oprócz tego, że strażak przestanie być strażakiem w świetle tej ustawy, przestanie też mieć mundur, który go wyróżnia. Poddany będzie temu, żeby zarządzał nim wojewoda lub komendant wojewódzkiej straży pożarnej. Wolontariusze zostaną prawie skoszarowani i podporządkowani jednej jedynie słusznej władzy. Bardzo niepokojące jest to, że w tym momencie druhowie OSP nie będą szkoleni bezpłatnie przez Państwowe Straże Pożarne tylko za pieniądze. To jest w ogóle szokująca sprawa. Niepokojące jest także to, że ten podział, który doprowadzi do tego, że jednostka ratowniczo-gaśnicza będzie finansowana z budżetu państwa, a te pozostałe jednostki OSP staną się stowarzyszeniami, które nie realizują misji ratowniczej, a więc powstaje pytanie, czy będą faktycznie finansowane przez samorządy, które też są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej w wyniku decyzji rządowych – wyjaśniał poseł T. Nowak.
Dalej mówił, że jedyna rzecz, która jest w tej ustawie pozytywna to sprawa dodatków do emerytur. – Według tej ustawy strażacy co miesiąc mogliby dostawać do emerytury dodatek w wysokości około 140 zł. W Senacie jest jednak projekt obywatelski, pod którym podpisało się 200 tysięcy strażaków-ochotników, który mówi o tym, że dodatek emerytalny po wysłudze 20 lat wynosiłby 500 zł do świadczenia emerytalnego. Ustawa jest skierowana przeciwko związkowi OSP. Jestem członkiem parlamentarnego zespołu do spraw straży pożarnych i z niepokojem od 2015 roku obserwuję napięcia, które są między OSP, a PSP z przyczyny politycznej. PiS robi wszystko, aby związek OSP zniszczyć. Ten związek był tylko raz zlikwidowany i to w czasach stalinowskich – zaznaczył poseł T. Nowak.
Poseł R. Grupiński natomiast podkreślił, że jest to kolejny krok w stronę upaństwowienia wszystkiego co tylko upaństwowić się da. – To jest próba zamrożenia inicjatyw oddolnych, przejęcie przez Państwowe Straże Pożarne, zlikwidowanie tych niezwykłych Ochotniczych Straży Pożarnych, które mają ogromną tradycję. To jest z jednej strony próba upaństwowienia czegoś co świetnie działa w oparciu o wolontariat nawet w najmniejszych wioskach, a z drugiej strony pewną tradycję, którą kultywuje się w tych strażach pożarnych. W moim rodzinnym mieście Wronki OSP powstała w 1857 roku i do dzisiaj jest ta tradycja kultywowana w takim małym miasteczku i takich miejsc jest tysiące w Polsce. To upaństwowienie, zduszenie inicjatyw oddolnych i swobodnego działania OSP jest przykładem na to, jak w istocie depcze się i niszczy państwo prawne, czyli państwo, w którym obywatele aktywnie uczestniczą współtworząc demokrację. To jest absolutny zamach na tego rodzaju środowiska i co więcej na te środowiska, które najmniej mogą się bronić, bo są rozproszone w tysiącach małych miejscowości. Będziemy robić wszystko, żeby ten zamach na OSP uniemożliwić, dlatego wystosowaliśmy protest, a w poniedziałek odbędzie się w Sejmie wysłuchanie publiczne poświęcone OSP – zauważył poseł R. Grupiński. Parlamentarzyści w tym dniu oprócz Gniezna odwiedzili także Kołaczkowo, Środę Wlkp., Śrem i Poznań.
Natomiast przewodniczący P. Gruszczyński poinformował, że w sobotę, 29 maja zorganizowane w auli I LO zostaną konsultacje w tej sprawie z przedstawicielami OSP i samorządowcami w celu sporządzenia wniosków do projektu tej ustawy. W chwili obecnej projekt ustawy został zdjęty ze stron ministerstwa i najprawdopodobniej poddany zmianom. (bk)