Shadow

Poświęcenie kaplicy w Witkowie

W poniedziałek, 15 sierpnia przedstawiciele witkowskiego samorządu wraz z mieszkańcami gminy i miasta Witkowo uczestniczyli we mszy świętej w parafii wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Witkowie z okazji przypadających kilku wydarzeń i świąt: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Ważnym momentem w tym dniu, historii kaplicy, było także poświęcenie tabernakulum i kaplicy. Aktu poświęcenia dokonał ks. Julian Wawrzyniak z parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie. W tym momencie, od tego dnia na mocy dekretu wydanego przez biskupa polowego Wojska Polskiego, ks. Wiesława Lechowicza, dotychczasowe miejsce odprawiania mszy św. w jednym z pomieszczeń klubu dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego stało się oficjalnie kaplicą. Ksiądz kapelan podkreślił, że już w najbliższych latach rozpocznie się budowa nowej kaplicy, projekt już jest, który czeka na realizację. Zaproszenie księdza proboszcza ppłk Roberta Krzysztofiaka przyjęli: Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo wraz ze swoim zastępcą, Markiem Wiatrowskim oraz radni Rady Miejskiej Witkowa; przewodniczący Piotr Jóźwik i wiceprzewodniczący tej rady; Renata Robaszkiewicz i Marian Walczak. Ponadto podczas mszy św. zostały wręczone medale stulecia ustanowienia biskupstwa polowego za pomoc i zaangażowanie na rzecz parafii wojskowej pięciu osobom, w tym Mateuszowi Witczakowi, który jest najmłodszym ministrantem w tej parafii.
EWA SOCHA