Shadow

Potrzebne nowe lokum dla harcerzy

Hufiec ZHP Trzemeszno musiał opuścić swoją dotychczasową siedzibę. Dotychczas komenda hufca miała swoje biuro i pomieszczenie magazynowe w budynku szkolnym przy ulicy Kosmowskiego, który dzielą dwie placówki szkolne: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Szkoła Podstawowa nr 2.
W budynku tym nie ma toalet. Na skutek zaleceń Sanepidu dyrekcja SP nr 2 została zobowiązana do ich urządzenia. Dlatego konieczne stało się wygospodarowanie powierzchni. O konieczności wyprowadzki i poszukania nowej siedziby dla harcerzy poinformowali radnych na jednej z sesji rady miejskiej przedstawiciele trzemeszeńskiego hufca.
Grupa harcerzy z Włodzimierzem Losikiem, zastępcą komendanta, przypomniała samorządowcom o swoim wkładzie w życie społeczne Trzemeszna. W ich imieniu głos zabrała drużynowa Jagna Jatczak. Drużynowa poinformowała, że harcerze od września nie posiadają już harcówki, a niebawem mają opuścić ostatnie pomieszczenia magazynowe w Szkole Podstawowej nr 2 przy Placu Kosmowskiego. Drużynowa przypomniała o ubiegłorocznej 100. rocznicy powstania harcerstwa w grodzie Kilińskiego. Podziękowała za dotychczasową pomoc samorządu dla miejscowego ZHP i prosiła o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Po kilku dniach odbyło się w tej sprawie spotkanie przedstawicieli gminy i hufca. Ustalono na nim, iż majątek hufca w postaci sprzętu biwakowego zostanie złożony w jednej z sal pustego budynku gminnego przy ulicy Mickiewicza w Trzemesznie. Być może biuro hufca zostanie przeniesione do głównego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Trzemeszeński samorząd planuje oddać harcerzom do dyspozycji pierwsze piętro budynku poszkolnego w Zieleniu. Ma tam powstać harcówka. Jednak budynek ten jest tylko w połowie wyremontowany, a dalsze etapy prac nie są zaplanowane. Dlatego, kiedy harcerze będą mogli się tam przenieść trudno przewidzieć. (kar)