Shadow

Powiat Gnieźnieński stawia na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Powiat Gnieźnieński przygotowuje się do efektywnego wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 i przystępuje do Stowarzyszenia ZIT Gniezno. Środki przeznaczone na projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego to prawie 15 milionów euro.
Przy pomocy instrumentu ZIT, partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatu, może realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021 2021+) w obszarze m.in. rozwoju infrastruktury transportu łączącego gminy (w tym rozwoju infrastruktury rowerowej), publicznych e-usług, edukacji, poprawy stanu środowiska naturalnego i zwiększenia efektywności energetycznej. – Warto zaznaczyć, iż samorządy z całego powiatu przyjęły zaproszenie lidera, jakim jest Miasto Gniezno do współpracy w ramach Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gniezno, które w swoim założeniu ma stanowić wspólną reprezentację w ubieganiu się o środki zewnętrzne na subregionalne inwestycje z nowej perspektywy unijnej. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie założycielskie, gdzie stowarzyszenie stanie się faktem. Po tym zostanie zarejestrowane w sądzie i będzie mogło zacząć funkcjonować. W tym miejscu należy podkreślić, że to Miasto Gniezno jest liderem tego przedsięwzięcia i w dużej części decydować będzie o kierunkach przyszłej współpracy naszych samorządów – przekazał Mariusz Mądrowski, etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Instrument wsparcia, jakim jest ZIT, wymaga zawiązania sformalizowanej struktury. Stowarzyszenie nie będzie występowało bezpośrednio o środki finansowe do instytucji zarządzającej, ale będzie reprezentantem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. O środki będzie aplikowała każda jednostka indywidualnie. ZIT jest odpowiednikiem dawnego OSI, czyli Obszarów Strategicznej Interwencji. W ramach tego drugiego w poprzednim okresie finansowania, zrealizowanych zostało kilka inwestycji w naszym regionie. Do OSI, z uwagi na obowiązujące kryteria, nie mogło przystąpić kilka samorządów, ale obecne rozwiązanie daje im na to szansę. Poprzednie doświadczenia zaowocowały kontaktami, które niejednokrotnie wykorzystywane były przy konsultacjach podczas planowania i realizacji wielu istotnych projektów.
– Doświadczenie zaprzyjaźnionych gmin już w przeszłości pozwoliło nam realizować projekty z wykorzystaniem dobrych praktyk, a niejednokrotnie uniknąć błędów i pomyłek. My te relacje chcemy kontynuować. Powiat Gnieźnieński, dzięki właśnie silnej współpracy z samorządami opracowuje aktualnie mapę ścieżek rowerowych z podziałem na ścieżki istniejące i te, których powstanie planuje się w kolejnych latach. Ma to być punkt wyjścia do przygotowania strategii oraz dokumentacji niezbędnej do aplikowania. Tylko na rozwój infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych przeznaczono około 7 mln euro dla naszego obszaru. Jest więc o co walczyć – zaznaczył starosta Piotr Gruszczyński. (obk)