Shadow

Powiat gnieźnieński utworzy z dwoma innymi powiatami Centrum Zdrowia Psychicznego

Tak wynika z założeń dokumentu pn. „Strategiczne kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w województwie wielkopolskim”, który przygotował Urząd Marszałkowski. Na razie trwają konsultacje nad ostatecznym kształtem dokumentu, jednak jego założenia już możemy poznać.
Pośrednio lub bezpośrednio problemy psychiczne dotykają już 8 mln dorosłych Polaków. Dodając do tego dzieci wymagające konsultacji psychiatrycznych, ta liczba rośnie do 12 mln osób. „W samej tylko Wielkopolsce aż 8% dzieci i młodzieży potrzebuje pomocy psychiatrycznej (tj. ponad 667 tys. osób), a system publicznych usług psychiatrycznych obejmuje zaledwie jedną czwartą tej grupy. Co więcej, w związku ze zwiększeniem społecznych zagrożeń dla zdrowia psychicznego, jak bezrobocie, ubóstwo, przemoc, samotność, rozluźnienie więzi społecznych, przewidywane jest dalsze pogorszenie kondycji psychicznej społeczeństwa” – piszą w dokumencie specjaliści z Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. Stąd wspomniany dokument strategiczny, zawierający mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP). Mają one zapewnić kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze terytorialnym oraz „plan rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego”- tj. gęstości sieci/rozmieszczenia Centrów oraz zasięgu ich terytorialnej odpowiedzialności. Dziś nie zawsze mieszkańcy województwa potrzebujący pomocy, wiedzą gdzie po nią się udać. Po wdrożeniu programu ma być to łatwiejsze. Pomoc i leczenie ma odchodzić od pobytu w szpitalu psychiatrycznym na rzecz leczenia środowiskowego bliżej miejsca zamieszkania. Jak wynika z badania potrzeb zdrowotnych opisanych w dokumencie, „aż 86% dorosłych mieszkańców województwa wielkopolskiego doświadczało w przeszłości lub doświadcza w tej chwili problemów w zakresie funkcjonowania psychicznego.
Wielkopolanie najpowszechniej doświadczają problemów ze snem (bezsenność, budzenie ranne), dyskomfortu związanego z zamartwianiem się, niemożnością poradzenia sobie z doświadczanymi kryzysami, problemów z nastrojem (depresja). Powszechne są także wśród mieszkańców różnego rodzaju stany lękowe, fobie społeczne, niepokój, czy rozdrażnienie. Aż 57% mieszkańców województwa, którzy doświadczają problemów psychicznych, nie udało się do specjalisty, aby zdiagnozować problem i uzyskać pomoc”.
*Szpital „Dziekanka” ma być przekształcony*
Gniezno posiada Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. To 267 łóżek ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych i 30 dla dzieci i młodzieży. Jak wynika z dokumentu, „Dziekanka” wraz ze szpitalem psychiatrycznym w Kościanie (szpitale monospecjalistyczne), mają zostać przekształcone. Nowe oddziały psychiatryczne mają powstać za to w szpitalach ogólnych. „Zalecanym w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego rozwiązaniem organizacyjnym w opiece stacjonarnej jest ograniczenie liczby łóżek na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Pozostałe łóżka powinny być przekształcane w oddziały specjalistyczne o określonym profilu, realizujące wyspecjalizowane leczenie planowe, które w ramach tworzonych Centrów Zdrowia Psychicznego będą współpracowały z oddziałami psychiatrycznymi znajdującymi się w strukturach szpitali ogólnych” – czytamy w dokumencie. Jednak takie zmiany są warunkowane utworzeniem wspomnianych oddziałów w szpitalach ogólnych, zapewnieniem odpowiedniego finansowania przez NFZ i zabezpieczeniem specjalistycznej kadry. To wciąż wielka niewiadoma. Na razie psychiatria boryka się z brakami kadrowymi. W Wielkopolsce jest np. tylko 4 specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci. Samych psychiatrów jest 338 (dane Wielkopolskiej Izby Lekarskiej). Podobnie źle jest z wyspecjalizowaną kadrą pielęgniarską.
Zmiany mają też dotknąć psychiatrię dziecięcą. Ma ona się opierać na trzech poziomach wsparcia. Dzieci i młodzież mają być w pierwszej kolejności diagnozowane jak najbliżej miejsca zamieszkania. Psycholog i psychoterapeuta ma być dostępny bezpośrednio w środowisku dziecka. „Pierwszy poziom – Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Drugi poziom to Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym można skorzystać z porady psychiatry. Trzeci poziom to Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (oddział psychiatryczny)” – zapisano w strategii.
Według planu rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie Wielkopolski, powiat gnieźnieński ma utworzyć taką formę pomocy wspólnie z powiatami: wągrowieckim i obornickim. ALEKSANDER KARWOWSKI