Shadow

Powiat rozpoczął rok szkolny w „Chrobrym”

W poniedziałek, 2 września w auli I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Uroczystości zaczęły się jednak mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kanonika Andrzeja Grzelaka w Bazylice Prymasowskiej.
Do auli I LO, na inaugurację, na którą zaprosili starosta Piotr Gruszczyński oraz dyrektor szkoły Paweł Matkowski dotarli m.in. absolwenci i obecni uczniowie, dyrekcja I LO i grono pedagogiczne, parlamentarzyści i przedstawiciele biur parlamentarnych, władze samorządowe powiatu i Gniezna, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, władze lokalnych uczelni, służby mundurowe, radni, szefowie jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Starosta powiatu gnieźnieńskiego, Piotr Gruszczyński życzył uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, by spełnili też swoje oczekiwania i rodziców. – Życzę wam, byście realizowali siebie, jednocześnie osiągając jak najlepsze oceny. To trampolina do prawdziwego dorosłego życia – dodał starosta gnieźnieński. – Po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski spotykamy się w murach naszej alma mater. Witam szczególnie nowych uczniów, pierwszoklasistów, dla których ten dzień jest szczególny. Po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole jak w domu. W naszym liceum jesteśmy jak jedna duża rodzina, która wzajemnie się wspiera. Zdobywajcie i poszerzajcie swoją wiedzę, rozwijajcie własne zainteresowania i uzdolnienia. My postaramy się wam pomóc i wami pokierować. Łącznie w tym roku do naszej szkoły będzie uczęszczało 665 uczniów, wiedzę zdobywać będą w 22 oddziałach, a połowę z tych oddziałów stanowią klasy pierwsze – powiedział Paweł Matkowski, dyrektor LO.
Pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Łukasz Kaszyński wyliczał: – W placówkach, które nadzoruje powiat gnieźnieński rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna prawie 5400 uczniów, w tym około 2200 pierwszoklasistów. W liceach mamy 61 oddziałów, w tym 30 klas pierwszych, w technikach i branżowych szkołach I stopnia – 118 oddziałów klasowych, w tym 45 klas pierwszych. O oprawę artystyczną tej uroczystości oświatowej zadbali nie tylko nauczyciele i uczniowie I LO, ale także absolwenci „Chrobrego”.   Otworzono też w tej szkole pracownię interdyscyplinarną – „Naukowy Fyrel Chrobrzaków”. – To unijny projekt, do którego przygotowaliśmy się przez ostatni rok. Nowoczesna pracownia będzie dostępna nie tylko dla uczniów biorących udział we wspomnianym projekcie, ale też dla pozostałych. Pracownia jest wyposażona w wiele niezwykle nowoczesnych pomocy dydaktycznych. To pracownia, w której znajduje się wszystko, co potrzebne jest młodemu człowiekowi do prowadzenia badań – podsumował P. Matkowski. JAROSŁAW WALERCZAK