Shadow

Powiat utworzy z miastem spółkę

Podczas nadzwyczajnych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 3 września samorządowcy zdecydowaną większością głosów (21 za, przy 3 wstrzymujących się) opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia z Miastem Gnieznem spółki pod firmą Stolica eXperymentu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Projekt Stolica eXperymentu, to utworzenie nowoczesnego, interaktywnego centrum edukacyjnego, które ma rozpocząć swoją działalność pod koniec 2022 roku. Dofinansowania tego projektu w kwocie ponad 8 mln złotych udzieliła Fundacja Velux. Stolica eXperymentu ma edukować i „zarażać” pasją do techniki i technologii zarówno dzieci, młodzież szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Kształcenie w ramach Stolicy eXperymentu odbywać się będzie w oparciu o założenia STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Tytułem objęcia udziałów powiat ma wnieść do spółki wkład w formie pieniężnej w kwocie 7000 złotych – 500 złotych przeznaczony zostanie na kapitał zakładowy (10 procent), a 6500 złotych przekazane zostanie na kapitał zapasowy spółki. Podczas prezentacji Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna powiedział: -Wszystko dookoła nas pędzi i zmienia się z dnia na dzień. Elementem Stolicy eXperymentu będzie nauczenie ludzi uodpornienia się na zmiany. Często boimy się zmian, ale w dzisiejszym świecie, kto się nie będzie zmieniał, zostanie pochłonięty przez transformację. Dlatego ten pomysł i spółka. Chodzi o to, by spółka mogła prowadzić działalność edukacyjną, ale też komercyjną. Chcemy, żeby za jakiś czas utrzymywała się ona z własnych przychodów. Po krótkiej dyskusji przyjęto wspomnianą uchwałę. (jw)