Shadow

Powiat wrzesiński odświeża oznaczenia zabytków

Biało-niebieska tarcza skierowana ostrzem w dół jest międzynarodowym znakiem oznaczającym zabytek. Niestety, zdecydowana większość zabytków w Polsce takiego emblematu nie ma, a spełnia on ważną rolę. W powiecie wrzesińskim naprawia to Starostwo Powiatowe.
Charakterystyczny emblemat zaprojektował dla UNESCO Polak Jan Zachwatowicz. Niestety, o ile jeszcze przed kilkudziesięcioma laty tarcze informacyjne o zabytku znajdowały się na większości z nich, przez lata albo skorodowały, albo zostały zdemontowane i już nie wróciły na swoje miejsce, a ich rola jest niebagatelna. Biało-niebieska tarcza jest znakiem rozpoznawczym obiektów zabytkowych (nie tylko nieruchomości, budynków, ale także zabytków ruchomych, archeologicznych, przyrody), które są chronione od roku 1954, kiedy UNESCO w porozumieniu z państwami podpisało konwencję o ochronie dóbr kulturalnych w wypadku konfliktu zbrojnego. W powiecie wrzesińskim akcję ponownego znakowania zabytków rozpoczęto już w 2014 roku, a w tym roku właśnie zaczyna się jej ostatni etap. Po oznakowaniu zabytków w gminach Miłosław, Pyzdry, Nekla – przyszedł czas na kolejne miejscowości. Do końca wrześnianowe tabliczki zawisną na reszcie zabytków, w wyraźny sposób informując o kulturalnej roli obiektu, w pewnym stopniu zabezpieczając go przed dewastacją i informując, że jest on w specjalny sposób chroniony prawem. W sierpniu, po uzyskaniu zezwolenia, starostwo przystąpiło do montażu w gminie Kołaczkowo i samej Wrześni. – Nie są to jednak wszystkie zabytki nieruchome, które powinny być oznakowane. Brak takiej możliwości jest w większości parków leżących w zespołach dworskich czy pałacowych, które nie są ogrodzone i fizycznie nie ma możliwości umieszczenia takiego znaku. Ponadto niektóre cenne nieruchomości będące w rękach prywatnych są niedostępne publicznie. Zdarzają się również problemy z ustaleniem administratorów tych nieruchomości i powiadomieniem ich o ewentualnym terminie oznakowania. Dlatego prosimy prywatnych właścicieli o udostępnienie obiektów w celu montażu tabliczek – apeluje Julia Sosna ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. Łącznie w powiecie zawiśnie 131 nowych tabliczek. (ak)