Shadow

Powidz nie może utracić walorów przyrodniczych!

Posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig – Kloska zabrała ponownie głos w sprawie podjęcia działań w ramach kompensacji strat środowiskowych będących następstwem rozbudowy bazy wojskowej na terenie gminy Powidz.
Napisałam do ministra środowiska i do ministra obrony narodowej. MON do tej pory nie odpowiedziało na zapytanie skierowane 15 lutego. Dostaliśmy natomiast szczegółowe informacje z Ministerstwa Środowiska. Wycinka drzew w Powidzu następuje w ramach międzynarodowej umowy z 2010 roku – SOFA 2009. W ramach tego projektu strona amerykańska zamierza wybudować tam magazyn, powstanie myjnia na 12 stanowisk obsługujących pojazdy wojskowe typu Abrams. Będzie budynek administracyjny dla 60 osób i budynek do obsługi magazynu dla 300 osób. Ponadto przebudowana zostanie tam bocznica kolejowa oraz powstanie 5 frontów ładunkowych służących do załadunku i wyładunku sprzętu. Według ministra środowiska te inwestycje są wykonywane na tym terenie i będą oddziaływać na Obszar Natura 2000.
Minister wydał zgodę na skompensowanie tych utraconych walorów krajoznawczych na terenie innego województwa – kujawsko-pomorskiego. Dla mieszkańców Powidza, mieszkańców powiatu słupeckiego i gnieźnieńskiego jest to rzecz nie do zaakceptowania. Ta baza powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, więc chcemy, by kompensacja nastąpiła na terenie gminy Powidz. Dlatego wystąpiłam do dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu i starosty powiatu słupeckiego, żeby przejrzano rejestr gruntów, które posiadają w swojej dyspozycji. Moglibyśmy wówczas przeznaczyć je na kompensacje środowiskową na terenie gminy Powidz. Te grunty z gorszą klasą bonitacji można przeznaczyć pod zalesienie, by odbudować utracone walory przyrodnicze, aby Powidz nie utracił walorów turystycznych. Ustaliłam również, że nie jest obecnie planowany wzrost stałego kontyngentu wojskowego w ciągu najbliższego roku, a dalsze plany nie są obecnie ujawnione – poinformowała podczas konferencji prasowej posłanka Nowoczesnej. (jw)