Shadow

Powitanie pierwszego zastępcy komendanta

Kierownictwo garnizonu wrzesińskiego wzbogaciło się o I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka powierzył pełnienie obowiązków nadkom. Robertowi Wieczorkowi. **
W policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa 2 maja odbyła się uroczysta zbiórka. Wrzesińscy policjanci przywitali I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji We Wrześni. Dotychczasowemu naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie nadkom. Robertowi Wieczorkowi rozkazem personalnym, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka powierzył nowe stanowisko. Od 1 maja. nadkom. Robert Wieczorek pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta we wrzesińskim garnizonie.
Nadkom. Robert Wieczorek rozpoczął w 2001 roku służbę w Oddziałach Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Tego samego roku od listopada został przyjęty do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Przechodząc poszczególne szczeble kariery poznał charakterystykę służby od kursanta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego poprzez aplikanta, detektywa, także specjalistę Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego, aż do Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego. W 2016 roku zostały powierzone mu obowiązki bezpośredniego przełożonego kryminalnych pleszewskiej komendy.
Policjanci, policjantki oraz pracownicy cywilni na czele z komendantem powiatowym Policji w Wrześni mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem życzyli nadkom. Robertowi Wieczorkowi jak najlepszej oraz udanej współpracy. (inf. prasowa)