Shadow

Powołano komitet honorowy powstania wielkopolskiego

{CAPTION}
W 98. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego w środę, 28 grudnia powołano Komitet Honorowy Obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Podpisanie stosownego dokumentu na tę okoliczność odbyło się przed południem w Hotelu Pietrak, czyli dawnym domu Bolesława Kasprowicza.
W obecności wszystkich osób zainteresowanych współpracą przy obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego w 2018 roku senator Robert Gaweł, a zarazem prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego przeczytał treść deklaracji: „W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów, walki i pracy pokoleń naszych przodków ziściło się ich marzenie o suwerennym państwie. Podniesiono kraj z upadku, odbudowano ze zniszczeń, scalono w jeden organizm, wytyczając drogi rozwoju i modernizacji. Dla mieszkańców ziemi gnieźnieńskiej oraz całej Wielkopolski Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy zakończyła się zwycięskim powstaniem. W celu przygotowania się do tak ważnej rocznicy, powołujemy Komitet Honorowy Obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Do współpracy zapraszamy organizacje kombatanckie, stowarzyszenia, szkoły, instytucje oraz wszystkich obywateli. W pracy naszej kierujemy się słowami Ignacego Paderewskiego, wygłoszonymi w przededniu wybuchu powstania wielkopolskiego: – Wszyscyśmy dzieci jednej matki i o ile każdy z nas swój święty spełni obowiązek, mamy równe prawa do jej sprawiedliwej opieki. Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczęta zastała. Żadne, najmądrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu”. Następnie pod dokumentem podpisały się następujące osoby: ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski, posłowie: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata i Krzysztof Ostrowski, senator i prezes TPPW w Gnieźnie Robert Gaweł, starosta Beata Tarczyńska, prezydent Tomasz Budasz, Marian Gadziński, burmistrz Miasta i Gminy Witkowo, Adam Serwatka, burmistrz Miasta i Gminy Kłecko, Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Janusz Kamiński, wójt Gminy Mieleszyn, Włodzimierz Leman, wójt Gminy Gniezno, Andrzej Łozowski, wójt Gminy Łubowo, prof. dr hab. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie, prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor IKE UAM w Gnieźnie, ks. dr Przemysław Kwiatkowski, rektor PWSD w Gnieźnie i Rafał Cyms, wnuk kapitana Pawła Cymsa. Ks. abp Wojciech Polak powiedział, że powołanie komitetu jest o tyle ważne, że w ten sposób chcemy pokazać, że tutaj na gnieźnieńskiej ziemi, razem warto i trzeba nam tę rocznicę niepodległości Polski i powstania świętować. Prezydent Tomasz Budasz natomiast podkreślił, że jest istotne to, że spotkali się przedstawiciele gmin z terenu powiatu gnieźnieńskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele uczelni wyższych i jest to wspaniały objaw tego, że można wspólnie działać tak, jak 98 lat temu działali powstańcy, nie patrząc na barwy i przekonania polityczne, a oni dzisiaj chcą rozpocząć to samo, czyli budować wspólny komitet, żeby pokazać jak ważne znaczenie w historii naszego regionu miał wybuch powstania wielkopolskiego. Na koniec senator Robert Gaweł stwierdził, że takie komitety organizowane są z okazji wielkich rocznic i w Gnieźnie takie komitety były w okresie dwudziestolecia organizowane, na dziesięciolecie i dwudziestolecie obchodów niepodległości. – Komitet ma być zaczynem tworzenia komitetu roboczego, do którego zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, organizacje kombatanckie, społeczne, harcerskie, szkoły i obywateli, żeby w miarę swoich możliwości, pomysłów i inwencji włączali się do tego, żeby można było godnie i wspólnie przeżyć setną rocznicę odzyskania niepodległości i powstania wielkopolskiego w 2018 roku. Komitet ma ludzi łączyć, bo idea łączy – zachęcał wszystkich R. Gaweł. Na obchody planuje się m.in. przygotować wydanie monografii, rekonstrukcje historyczne, mapę multimedialną całego powiatu, tablice pamiątkowe oraz inicjatywy kulturalne. Pierwsze, robocze spotkanie komitetu ma się odbyć już w styczniu. (bk)