Shadow

Powołano nową Radę Pożytku Publicznego

We wtorek, 1 września odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna kadencji 2020 – 2023 powołanej przez Prezydenta Miasta Gniezna. Podczas spotkania prezydent Tomasz Budasz wręczył zebranym akty powołania i życzył satysfakcji z pełnionej funkcji oraz kreatywnych pomysłów w realizacji inicjatyw na rzecz gnieźnieńskiego trzeciego sektora.
W skład rady weszli przedstawiciele Rady Miasta Gniezna: Anna Krzymińska, Jan Szarzyński i Marcin Jagodziński, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stanisław Dolaciński – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Angelika Ślachcińska – Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Skrzydła”, Wiktor Koliński – Stowarzyszenie Fantasmagoria, Sergiusz Krysiak – Stowarzyszenie G:15, Halina Dyc – Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno– Kulturalne „Promyk”, Krystyna Lubińska–Palicka – Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek, przedstawiciele Prezydenta Miasta Gniezna: Zofia Komosińska, Kamilla Łącka i Maciej Polus.
Na pierwszym posiedzeniu wybrano także prezydium rady, do którego weszli: Stanisław Dolaciński, przewodniczący, Angelika Ślachcińska,wiceprzewodnicząca oraz Kamilla Łącka, sekretarz rady. W dalszej części posiedzenia omówiono ogólne założenia działalności rady, uwzględniając m.in. szeroką konsultację Rocznego Programu Współpracy Miasta Gniezna z Organizacjami Pozarządowymi, organizację szkoleń dla gnieźnieńskich organizacji, kontynuację prezentacji nowo powstałych organizacji, weryfikację bazy danych organizacji społecznych oraz wsparcie merytoryczne dla stowarzyszeń. (obk)