Shadow

Powstaje kolejny żłobek

*Trwa remont pomieszczeń w budynku Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby miejskiego żłobka. Od września tego roku do nowej placówki będzie mogło uczęszczać 50 dzieci. *
**Remont pomieszczeń jest prowadzony przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową. W nowej placówce, filii obecnego miejskiego żłobka, będą funkcjonować 2 sale, z wydzielonymi częściami na leżakowanie i łazienkami, łącznie dla 50 dzieci. W placówce będzie także szatnia, zaplecze socjalne, miejsce na wózki oraz pokoje dla pracowników. W przyszłym roku wykonana zostanie droga dojazdowa i parking. Żłobek będzie prowadzić Miasto Gniezno na podstawie piętnastoletniej umowy z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową. Z roku na rok samorząd miejski próbuje zwiększyć ilości miejsc w miejskim żłobku. W 2015 roku było ich 80. Rok później po przeniesieniu Przedszkola nr 12 z ul. Kościuszki na ul. Pocztową i pozyskaniu środków zewnętrznych na remont żłobka, ilość miejsc zwiększono o 50, co dało 130 miejsc przy ul. Kościuszki. Jesienią 2018 roku po otwarciu nowej filii będzie ich 180. (obk)