Shadow

Powstał Parlamentarny Zespół do spraw Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich

W poniedziałek, 13 stycznia posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig -Kloska poinformowała dziennikarzy o powstaniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich. Powołano go właśnie z inicjatywy gnieźnieńskiej posłanki.
Chcemy wpływać przy procedowaniu różnych ustaw w Sejmie i dbać o środowisko przyrodnicze na naszym terenie. Podejmiemy działania nakierowane na ochronę środowiska przyrodniczego Pojezierza Gnieźnieńskiego. Co roku obserwujemy ubytek wody na tym terenie, odczuwamy susze hydrologiczne. Wynika to z faktu, że mamy większe parowanie wody na tym terenie niż opady. Mamy też działanie zewnętrzne, na przykład kopalni węgla w Koninie. Jeśli nic nie zrobimy, to nasze jeziora będą narażone na zanikanie. To ostatni moment, by podjąć działania. Dlatego powstał zespół w Warszawie, który będzie lobbował za ochroną środowiska przyrodniczego na naszym terenie. Jest w nim 15 parlamentarzystów, ponad podziałami politycznymi, z Wielkopolski, Pomorza i Kujaw. To obszar ściśle ze sobą związany. Między innymi jest w tym zespole senator Paweł Arndt i poseł Tadeusz Tomaszewski. Do tego dochodzi jeszcze kilkuosobowy zespół naukowy złożony z hydrologów i biologów związany głównie z UAM w Poznaniu – powiedziała pani poseł.
Józef Drzazgowski z zespołu naukowego, ekspert i prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze natomiast stwierdził: – W naszym regionie może zabraknąć wody powierzchniowej i jeśli nic nie zrobimy, dla niektórych jezior jest to kwestia kilku czy kilkudziesięciu lat, że one znikną. Znikną torfowiska i bagna, które są naturalnym magazynem wody. Zaczną wysychać lasy, obecnie wysychają na potęgę sosny. Niszczymy wody głębiowe. Wody te są kopaliną, a jeśli wypompowujemy tę wodę, to co damy przyszłym pokoleniom? Zajmuję się tym problemem dwie dekady. Były różne plany i nic z nich nie wyszło. Cieszę się, że powstał ten zespół parlamentarny i naukowy. Mobilizujemy siły, by tę wodę znowu sprowadzić i napełnić te zbiorniki pokopalniane, by wyrównać powoli ciśnienie wód głębinowych. W pierwszej kolejności będzie ratowane jezioro Powidzkie, by zablokować jego wysychanie. (jw)