Shadow

Powstały „nowe” Ogrody Działkowe w Trzemesznie

„Pod Lipami”, to powstałe niedawno Stowarzyszenie Ogrodowe, które będzie zarządzało ogródkami działkowymi położonymi przy ulicy Przemysłowej w Trzemesznie. Na sesji Rady Miejskiej 28 września *radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na 10 lat nieruchomości, na której położone są wspomniane działki.*
Uchwała ta uregulowała dotychczas nieformalne użytkowanie działek ogrodowych położonych pomiędzy ul. Przemysłową, ul. Gnieźnieńską, al. Szymańskiego i al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie. Jest to obszar 1,3 ha, który podzielono na 35 działek. Wcześniej te grunty należały do Skarbu Państwa. Gmina Trzemeszno przejęła je na początku 2019 gmina w ramach komunalizacji. W jaki sposób uregulować funkcjonowanie tych działek, dyskutowano od wielu miesięcy. Początkowo planowano utworzenie tutaj odrębnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, należący do Polskiego Związku Działkowców. Jednak po wizycie przedstawicieli okręgowego zarządu PZD w Poznaniu, postanowiono odstąpić od tych zamierzeń, gdyż wiązałoby to się z koniecznością spełnienia różnych wymagań. Dlatego uznano, iż lepszym rozwiązaniem może być utworzenie stowarzyszenia ogrodowego niezależnego od Polskiego Związku Działkowców.
W tym celu utworzono Stowarzyszenie Ogrodowe „Pod Lipami”. Jego zarząd tworzą: prezes Leonard Smyk, wiceprezes Jerzy Sobociński, sekretarz Hanna Marciniak i skarbnik Maria Świeczak. Radę nadzorczą tworzą: Danuta Dalewska, Dariusz Kaczmarek i Ilona Lukstaedt. (kar)