Shadow

Powstanie centrum inicjatywy senioralnej w Kłecku

Ruszają prace budowlane związane z powstaniem w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kłecku Klubu Seniora i Dziennego Domu Pomocy.
W miejscu obecnej małej sali i biura administracji powstaną pomieszczenia wykorzystywane w ramach Klubu Seniora. Hol wraz z sanitariatami zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Za pomieszczeniem ogólnym przeznaczonym dla seniorów przewidziano aneks kuchenny i miejsce dla ewentualnej konsumpcji wypieków i dań tworzonych przez seniorów. W holu od ul. Gnieźnieńskiej zostanie wykonana szatnia, a obecne łazienki zostaną całkowicie przebudowane. Dzienny Dom Pomocy powstanie w miejscu obecnej biblioteki gminno – powiatowej. Pomieszczenia obecnie zajmowane przez księgozbiór zostaną zmodernizowane i przeznaczone na świetlicę, pomieszczenie do fizjoterapii, pomieszczenie terapii indywidualnej, pomieszczenie dla pielęgniarki oraz zaplecze administracyjno – techniczne. W ramach realizacji prac powstanie wentylacja mechaniczna na potrzeby Klubu Seniora i Dziennego Domu Pomocy.
Seniorzy w ramach DDP będą mieć do dyspozycji 254 m kw. powierzchni użytkowej, wliczając w to pomieszczenia techniczne i komunikację. Natomiast na utworzony Klub Seniora w Kłecku przewidziano 176 m kw. Obsługa komunikacyjna DDP będzie prowadzona przez hol od strony ul. Czerniejewskiej, w którym to miejscu przewidziano wykucie nowych drzwi. Klub Seniora i Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych to miejsca spotkań i integracji lokalnej grupy seniorów. Realizowana przebudowa budynku MGOK w Kłecku ma przede wszystkim stworzyć dogodne warunki do spotkań i tworzenia inicjatyw senioralnych w gminie oraz zmienić obecny wizerunek pomieszczeń tego obiektu.
Realizacji prac budowlanych mających na celu przebudowę pomieszczeń domu kultury i biblioteki na Klub Seniora oraz Dzienny Dom Pomocy podjęła się lokalna firma HENBUD reprezentowana podczas podpisania umowy przez Roberta Kaczora. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia ustalony został na 818 665,04 zł. Zmodernizowany kompleksowo obiekt z przeznaczeniem dla seniorów powinien rozpocząć swoją działalność z początkiem stycznia nowego roku. (ojw)