Shadow

Powstanie „sieć szpitali”. Co to oznacza dla Gniezna?

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną z większych zmian ma być m.in. wprowadzenie rozwiązania polegającego na utworzeniu tzw. sieci szpitali. O szczegółach tej koncepcji – na czym miałaby polegać i z jakimi wiązałaby się konsekwencjami dla szpitala powiatowego w Gnieźnie – w ubiegłym tygodniu mówił poseł Krzysztof Ostrowski (Prawo i Sprawiedliwość).
Rok 2017 będzie rokiem przełomowym dla leczenia szpitalnego w Polsce, planowanych jest sporo zmian – zapowiada poseł Krzysztof Ostrowski. – W 2017 roku wejdzie w życie nowa ustawa, która wprowadzi tzw. sieć szpitali: mają być wyszczególnione szpitale różnych poziomów na terenie kraju, które będą miały w sposób ciągły i systematyczny, na dobrym poziomie zapewnione finansowanie z budżetu państwa. Ustawa przewiduje sześć takich poziomów referencji: pierwszy to szpitale powiatowe, drugi to szpitale wojewódzkie, trzeci to szpitale wielospecjalistyczne, czwarty to onkologia i pulmonologia, piąty to pediatria, a szósty, najwyższy poziom to szpitale ogólnopolskie, będące najczęściej w randze instytutów – tłumaczy parlamentarzysta i dodaje, że o zakwalifikowaniu szpitala do poszczególnej kategorii w rzeczywistości będzie decydowała nie struktura własnościowa, a zakres i poziom udzielanych świadczeń, liczba lekarzy itd. (…)