Shadow

Pożegnanie pani dyrektor

„Nasze życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden po drugim. Ale wspomnienia zawsze będą wychylać głowę, póki jezioro się nie przepełni.” – Te, jakże wymowne słowa AlexandreBissona przyświecały wydarzeniu, które pod koniec lutego odbyło się w Przedszkolu „Leśna Polana” w Żydowie. Wówczas to społeczność przedszkola (dzieci i ich rodzice, a także pracownicy placówki) żegnali odchodzącą na emeryturę dyrektor Małgorzatę Walery.
W lutym dla dyrektor Małgorzaty Walery zakończył się czas trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola, a zaczął się czas zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Oficjalne pożegnanie pani dyrektor nastąpiło 28 lutego. Tego dnia dzieci z przedszkola w specjalnie przygotowanym występie dziękowały Małgorzacie Walery za wieloletnie zaangażowanie w edukację i wychowanie, za każdy dzień spędzony z nimi; dziękowały za cierpliwość, wyrozumiałość i pomoc w trudnych chwilach. Były i życzenia, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz, aby odnaleziony został „czas dla siebie” – na realizację swoich pasji; odchodzącej na emeryturę pani dyrektor życzono również zdrowia, ciepła i spokoju. Każdy przedszkolak wyraził swoją wdzięczność wręczające Małgorzacie Walery różę, Uroczystość uświetnił występ Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, w którym wśród tancerzy pojawiła się także absolwentka przedszkola w Żydowie. Po wszystkich przemówieniach i występach artystycznych i po wzruszających momentach, gorzką chwilę rozstania osłodził słodki poczęstunek.
W tym wyjątkowym dniu społeczności przedszkolnej towarzyszyło wielu zaproszonych gości, w tym m.in. Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Grażyna Kulpińska – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Julita Rybak – skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, Dorota Wilczyńska – inspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, Łucja Nowak – sołtys sołectwa Żydowo wraz z Radą Sołecką, Janusz Grzyb – przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, Leszek Adryan – były dyrektor Szkoły Podstawowej w Żydowie i Honorowy Obywatel Gminy Czerniejewo, Danuta Grychowska – była burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, a także emerytowani pracownicy przedszkola.
Małgorzata Walery była dyrektorem przedszkola w Żydowie od 1989 roku. Jak podkreślają wszyscy, którzy panią dyrektor znają, od momentu objęcia stanowiska do przejścia na emeryturę starała się jak najlepiej i najrzetelniej przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na przedszkolu. Wszyscy pracownicy placówki, dzieci i Rada Rodziców, a także władze samorządowe gminy Czerniejewo i goście wyrazili ogromną wdzięczność, ponieważ zawsze – nawet w najtrudniejszych chwilach – pani dyrektor pomagała i dzieliła się własnym doświadczeniem. – Praca przy boku pani dyrektor była zaszczytem i wyróżnieniem. Dziękujemy dziś za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce – mówią dziś jednym zdaniem wszyscy pracownicy przedszkola. (o/ks)
Fot. Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie