Shadow

Pozytywne zmiany na „Grunwaldzie”

Na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 17 Dywizji Piechoty, od strony ulicy Witkowskiej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 8.
Jest to bardzo ważna inwestycja, długo oczekiwana przez mieszkańców tego odcinka ulicy – informuje radny Rady Miasta Gniezna Jan Szarzyński – Moje starania o budowę kanalizacji w tym miejscu, rozpoczęły się w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję urzędnikom za ujęcie tej inwestycji w planach. Przede wszystkim dziękuję dyrekcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, za dotrzymanie wcześniej danego mi słowa i wykonywanie tej inwestycji w okresie wakacyjnym, ponieważ w tym czasie jest mniejszy ruch ze względu na przerwę szkolną. W imieniu mieszkańców również kieruję podziękowania pracownikom firmy, którzy solidnie wykonują pracę przy budowie kanalizacji i starają się ułatwiać ruch drogowy – dodaje radny Jan Szarzyński. (inf. prasowa)