Shadow

Pozytywne zmiany na „Grunwaldzie”

Na interpelację radnego Jana Szarzyńskiego Zakład ENEA wymienił zniszczone słupy energetyczne na ulicy Armii Poznań w Gnieźnie.
W imieniu mieszkańców, za pośrednictwem prezydenta radny Jan Szarzyński wystąpił z interpelacją o pilną wymianę słupów energetycznych zagrażających mieszkańcom zdrowiem i życiem. Słupy były w bardzo złym stanie technicznym, popękane, z widocznymi drutami. Słupy zostały wymienione na odcinku ulicy Armii Poznań – od ul. Wolności do ul. Leśnej. – W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję kierownictwu i pracownikom ENEA za szybką realizację tego zadania – mówi radny Jan Szarzyński. (inf. prasowa)